Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Politické usnesení SPD - 24. 3. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém děkujeme lékařům, zdravotníkům a všem složkám IZS i dalším jednotlivcům, kteří se podílejí na zvládání krize okolo koronaviru. Poslanci hnutí SPD podpoří při hlasování ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze všechny návrhy, které povedou ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na naše obyvatele, podnikatele a firmy. Hnutí SPD je připraveno podpořit změnu rozpočtu ČR na rok 2020 a vyšší deficit s tím, že je nutno přestat vyhazovat peníze za nepřizpůsobivé, politické neziskovky a podobně. Stát nebyl na krizi okolo pandemie připraven – musíme opustit globalismus a obnovit náš soběstačný národní stát.

1. Děkujeme lékařům, zdravotníkům a všem složkám IZS i dalším jednotlivcům, kteří se podílejí na zvládání krize okolo koronaviru.
Hnutí SPD vyjadřuje poděkování lékařům, zdravotníkům a všem složkám IZS, tedy hasičům, záchranářům, policistům, vojákům. Poděkování patří i pracovníkům krizových pracovišť, organizacím, skupinám dobrovolníků a dalším jednotlivcům, kteří se aktivně podílejí na opatřeních souvisejících s eliminací šíření nákazy koronaviru (COVID-19). Děkujeme všem občanům za solidaritu a trpělivost. Dodržujte prosím mimořádná opatření a buďte odpovědní k sobě i ostatním.

2. Poslanci hnutí SPD podpoří při hlasování ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze všechny návrhy, které povedou ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na naše obyvatele, podnikatele a firmy.
Na úterý 24. března byla svolána schůze Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze. Na této schůzi se budou ve zkráceném jednání projednávat a schvalovat vládní návrhy o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 2020. Současná situace v této oblasti bude mít obrovský dopad na naši ekonomiku a hospodářství. Poslanci hnutí SPD podpoří všechny návrhy, které povedou ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru na naše obyvatele, podnikatele a firmy. Zastáváme názor, že vládou musí být garantován u firem, podnikatelů a živnostníků, kterým bylo v souvislosti nařízeno uzavření anebo omezení provozů, mnohem větší soubor pomocných opatření. Zde jsme zatím zklamaní malým rozsahem vládou navržených opatření. Jedná se zejména o oblast daní, odpuštění placení záloh na zdravotní a sociální služby, náhrada ušlých mezd a kompenzace případných ztrát. Lidé se nesmí dostat do finanční pasti splátek hypoték nebo exekucí.

3. Hnutí SPD je připraveno podpořit změnu rozpočtu ČR na rok 2020 a vyšší deficit s tím, že je nutno přestat vyhazovat peníze za nepřizpůsobivé, politické neziskovky a podobně.
Hnutí SPD je připraveno podpořit změnu rozpočtu České republiky na rok 2020. Rozumíme požadavku ministryně financí na navýšení deficitu, ale znovu otevřeme debatu o zbytečných výdajích, které současný rozpočet obsahuje. Musíme ukončit dotování nepřizpůsobivých, politických neziskovek, předražené zakázky, dotování solárních baronů či nesmyslně vyhazované peníze na boj proti CO2. Hnutí SPD také podalo návrh změny zákona, který míří proti daňovým úlevám nadnárodních korporací, které podnikají v České republice.

4. Stát nebyl na krizi okolo pandemie připraven. Musíme opustit globalismus a obnovit náš soběstačný národní stát.
Hnutí SPD považuje za zásadní vyvození konkrétních závěrů ze současné krize. Český stát nebyl připraven a odpovědnost nese celá polistopadová garnitura. Musíme změnit strategickou politiku naší země. Nemůžeme ustupovat zájmům globalistů a elit EU. Česká republika musí udržet a znovu obnovit své schopnosti v lékové, potravinové, ekonomické, průmyslové a energetické bezpečnosti. Je nutné naprosto jasně ukončit současnou podobu EU a naprosto odmítnout ideologické nesmysly elit EU v oblasti klimatického aktivismu, pozitivní diskriminace a genderismu. Od globalismu se musíme vrátit k silným soběstačným a nezávislým národním státům, které jsou schopny zvládat krize, chránit své občany a zajistit fungování společnosti.

Politické usnesení SPD - 17. 3. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD podpoří taková opatření ve stavu legislativní nouze, která budou řešit dopad vládních opatření v souvislosti s koronavirem na občany. Situace okolo koronaviru ukázala, že ČR nebyla připravena na krizovou situaci. Chybí základní vybavení jako roušky a respirátory. Postoj Evropské unie k pandemii koronaviru dokazuje, že EU nám škodí a EU musí skončit! Předsednictvo hnutí SPD kvůli koronaviru zrušilo krajské konference, které se odkládají do zvládnutí situace.

1. Hnutí SPD podpoří opatření ve stavu legislativní nouze, která budou řešit dopad vládních opatření v souvislosti s koronavirem na občany.

Vláda ČR vyhlásila 12. března nouzový stav v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19) a dále zpřísňuje bezpečnostní opatření. Dne 16.3. vláda vyhlásila omezení pohybu osob na území České republiky. Situace se dynamicky vyvíjí a v této souvislosti dojde 17. března ke společnému jednání předsedů politických subjektů a předsedů poslaneckých klubů zastoupených v Poslanecké sněmovně. Pokud předseda Sněmovny vyhlásí stav legislativní nouze, je předsednictvo hnutí SPD připraveno konstruktivně jednat o návrzích. Poslanci SPD podpoří taková zákonná opatření vyhlášená v souvislosti s pandemií koronaviru, která budou řešit sociální a ekonomické dopady usnesení vlády na skupiny obyvatel. Navrhujeme a podporujeme například odklad splátek hypoték a exekucí u nemocných občanů nebo u těch, kteří následkem pandemie přijdou o práci, či se jim snížil příjem ze zaměstnání. Podpoříme opatření související s propady příjmů u živnostníků a malých a středních podnikatelů, aby byla co nejméně ohrožena pracovní místa, platbu DPH jen ze skutečně zaplacených faktur, opatření pro pracující rodiny s dětmi, samoživitele a další pracující občany. A podpoříme také odklad splatnosti daně z příjmu za rok 2019.

2. Situace okolo koronaviru ukázala, že ČR nebyla připravena na krizovou situaci. Chybí základní vybavení jako roušky a respirátory.

Současná situace ukázala, že ČR nebyla připravena na krizovou situaci. Chybí základní vybavení pro zdravotní personál a další krizové složky. Čekáme na dodávky z Číny, které vláda před několika týdny z počátku odmítala pomoci. Je otázka, co dělali odpovědní lidé těch několik týdnů. Naši výrobci přece mohou zvládnout výrobu roušek nebo respirátorů. Hnutí SPD bude žádat vysvětlení této situace a vyvození odpovědnosti. Hrozí také výpadky v zásobování léky, neboť jde o produkty z Číny a Indie. Tento stav, kdy na prvním místě jsou zájmy globálních firem, musí skončit, a Česká republika musí definovat svoje zájmy a ty řešit. Musíme si zachovat kapacity výroby zboží, které je zásadní pro zdraví a bezpečí našich lidí. Česká republika musí být znovu soběstačným a politicky i ekonomicky nezávislým státem.

3. Postoj Evropské unie k pandemii koronaviru dokazuje, že EU nám škodí a EU musí skončit!

Jedním z opatření vlády ČR pro ochranu našeho obyvatelstva před šířením nákazy pandemie koronaviru bylo uzavření hranic mezi Německem a Rakouskem. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyjádřila s tímto opatřením nesouhlas. Postoj EU k celé krizi je šokujícím odhalením absolutního nezájmu elit EU o budoucnost národních států a jejich občanů. Hranice České republiky jsou naše brána, která je zavřená v době ohrožení národa. Hnutí SPD považuje politiku EU za zásadní ohrožení našich národních zájmů. Zničili naši potravinovou bezpečnost, ničí energetickou bezpečnost, podporují migraci a brání nám řešit nebezpečí pandemie. Evropská unie nám škodí a musí skončit!

4. Předsednictvo hnutí SPD kvůli koronaviru zrušilo regionální konference, které se odkládají do zvládnutí situace.

Předsednictvo hnutí SPD v souvislosti s opatřeními vlády ČR ohledně pandemie koronaviru zrušilo probíhající regionální konference, které měly do konce března 2020 schválit kandidátky do podzimních krajských voleb, kandidáty za volební obvody do senátních voleb a delegáty na celostátní konferenci plánovanou na 11. července 2020. Nové termíny a podmínky pořádání regionálních konferencí budou předsednictvem hnutí SPD oznámeny po zrušení krizových opatření vládou ČR.

Politické usnesení SPD - 10. 3. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že stát by se měl připravit na kompenzaci ztrát vyplývajících z karanténních opatření okolo koronaviru. Snaha stíhat Karlu Maříkovou je pokus o politickou kriminalizaci hnutí SPD a potírání svobody slova. Vítáme, že Slovensko odmítlo totalitní genderistickou Istanbulskou úmluvu. Babišova vláda špatně hospodaří, proto bude schodek rozpočtu mnohem vyšší než dle slibu vlády. Počátkem měsíce dubna předsednictvo hnutí SPD představí veřejnosti své lídry v krajských volbách.

1. Hnutí SPD zastává názor, že stát by se měl připravit na kompenzaci ztrát vyplývajících z karanténních opatření.
Nákaza koronavirem (COVID-19) se raketově šíří i nadále po celém světě. Zatímco v některých zemích počet nakažených klesá (Čína), v jiných státech naopak dále stoupá (Írán). V Itálii byla dokonce vyhlášena v této souvislosti měsíční plošná karanténa. V Itálii aktuálně také pobývá zhruba 17 tisíc našich občanů. Hnutí SPD vyslovuje poděkování všem našim hygienikům, zdravotníkům a záchranářům, kteří se podílejí i mimo pravidelnou pracovní dobu na odběrech a testování vzorků osob, které jsou podezřelé na nákazu novým koronavirem, v jejímž důsledku jsou již u nás nakaženy více než desítky osob. Hnutí SPD zastává názor, že stát by se měl připravit na pomoc při ekonomických ztrátách vyplývajících z karanténních opatření, neboť hrozí krachy firem s dopady do oblasti zaměstnanosti. Hnutí SPD považuje za zásadní podrobný monitoring situace a včasné přijímání účinných opatření.

2. Snaha stíhat Karlu Maříkovou za protiimigrační výroky je pokus o politickou kriminalizaci hnutí SPD a potírání svobody slova.
Policie požádá sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejím výrokům o migrantech na Facebooku. Mandátový a imunitní výbor sněmovny o tom bude rozhodovat tento týden. Hnutí SPD považuje tento krok ze strany policie za politickou kriminalizaci poslankyně i celého hnutí SPD, řízenou ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), a za snahu potírat svobodu slova. Hnutí SPD stojí za naší poslankyní. Jedná se o svobodné vyjádření jejího protiimigračního názoru. A její výroky jsou v této souvislosti v souladu s Listinou základních práv a svobod. Naši Karlu Maříkovou nedáme.

3. Vítáme, že Slovensko odmítlo totalitní genderistickou Istanbulskou úmluvu.
Slovenský parlament 25. února velkou většinou hlasů přítomných poslanců odmítl tzv. Istanbulskou úmluvu a slovenská prezidentka Čaputová informovala, že Slovensko ji ratifikovat nebude. Hnutí SPD toto rozhodnutí vítá. Náš právní řád nepotřebuje Istanbulskou úmluvu. Problémy, na které se úmluva odkazuje, již řeší náš právní řád. Smlouva dává možnost politickým neziskovkám lézt do soukromí lidí pod záminkou boje s násilím na ženách. Istanbulská úmluva je totalitní zrůdnost, která má rozbíjet rodiny a která vyvolává „třídní nenávist“ žen proti mužům, diskriminaci mužů a pozitivní diskriminaci žen. Hnutí SPD ratifikaci této úmluvy jednoznačně odmítá. Naopak pro přijetí je většina ČSSD, Pirátů, TOP 09, STAN a smlouvu podporuje i Vláda Andreje Babiše.

4. Babišova vláda špatně hospodaří, proto bude schodek rozpočtu mnohem vyšší než dle slibu vlády.
Ekonomika zpomaluje a Vláda ČR nebude schopna plnit své programové prohlášení. V únoru činil schodek státního rozpočtu 27,5 miliard korun, což je nejhorší výsledek od roku 1993. Probíhá zároveň prudký růst cen. Děje se tak na základě zhoršování ekonomické situace ve světě a kvůli tomu, že vláda zvyšuje daně. Vláda nepřipravila rezervy v době, kdy se ekonomice dařilo. Byla štědrá k nepřizpůsobivým, kupuje drahé vrtulníky, rozdává politickým neziskovkám, podporuje solární barony a zvyšuje náklady na státní správu. Hnutí SPD jasně říkalo, že je nutné skutečně hospodařit. To znamená šetřit tam, kde jsou peníze vynakládány zbytečně.

5. Počátkem měsíce dubna předsednictvo hnutí SPD představí veřejnosti své lídry v krajských volbách.
V hnutí SPD probíhají v těchto týdnech regionální konference, na kterých se schvalují kandidátky do podzimních krajských voleb a voleb do Senátu. Počátkem měsíce dubna předsednictvo hnutí SPD představí veřejnosti své lídry v jednotlivých krajích formou tiskové konference.

V Praze dne 10. března 2020.

Politické usnesení SPD - 3. 3. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že vláda není připravená na krizové situace včetně koronaviru a reagovala pozdě. Kvůli agresivní politice Turecka hrozí rusko-turecká válka a přichází migrační invaze do Evropy. Vítáme úspěch slovenských vlastenců ze SME RODINA v parlamentních volbách. Poslanci SPD podpoří zpřísnění trestů za týrání zvířat. Hnutí SPD podpoří kandidáty do Rady ČT, kteří budou podporovat kontrolu a transparentnost České televize.

1. Vláda není připravená na krizové situace včetně koronaviru a reagovala pozdě.

V České republice se objevily první případy nákazy koronavirem (COVID-19), v jehož důsledku zemřelo ve světě již více než 3 tisíce lidí. Ekonomické dopady nemocnosti mohou být značné. Jedná se o rizikové respirační onemocnění, které zasáhlo již desítky zemí na všech kontinentech kromě Antarktidy. Obavy našich občanů z nákazy a skupování trvanlivých potravin v obchodech jsou logické. Reagují na to, co vidí v médiích, ale také na informaci Správy státních hmotných rezerv (SSHR) z minulého týdne, která oznámila, že má zásoby potravin pouze na 1,3 dne. Praktičtí lékaři mají také akutní nedostatek ochranných prostředků, zejména roušek. Opatření Vlády ČR měly být přijaty již v okamžiku zjištění výskytu koronaviru v Itálii. Jedná se zejména o zpřísnění kontrol na letištích a hraničních přechodech minimálně pro vlaky a autobusy a vydání doporučení občanům necestovat do zasažených oblastí. Občanům ČR, kteří přicestovali ze zasažených oblastí, měla být uložena povinnost tuto skutečnost nahlásit a zůstat v domácí karanténě po dobu 14 dnů. Cizincům, kteří v posledních 14 dnech pobývali v zasažené oblasti, se mělo zakázat cestovat do ČR. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje nízkou připravenost České republiky na krizové situace. Je nutné zvýšit zásoby zdravotnického materiálu a znovu vybudovat bezpečnostní složky připravené zavést účinnou kontrolu hranic.

2. Kvůli agresivní politice Turecka hrozí rusko-turecká válka a přichází migrační invaze.

Turecká vojska se v Sýrii dostala do vážného konfliktu se syrskou armádou podporovanou ruskými jednotkami. Fakticky tak začala syrsko – turecká válka. Turecko hrozí vysláním další migrační vlny do Evropy, pokud nedostane v tomto konfliktu, který hrozí válkou z Ruskem, podporu NATO. Akce Turecka jsou v rozporu z mezinárodním právem a turecká armáda nemá na území Sýrie co dělat. Jedná zde proti vůli syrské vlády, podporuje skupiny islamistů a útočí na syrské Kurdy. Hnutí SPD odmítá podporovat Turecko v jeho agresivních akcích a žádá jeho vyloučení z NATO. Diktátorský islámský režim v Turecku skutečně otevřel hranice a nebrání ilegálním imigrantům převážně ze Sýrie a Afghánistánu v jejich hromadné invazi do států EU. Nejedná se pouze o tzv. válečné uprchlíky, ale poražené bojovníky Islámského státu a jiných džihádistických skupin a jejich rodinné příslušníky. Turecké úřady dokonce vydaly pokyn tamním dopravcům, aby přistavili autobusy ve velkých městech, které budou tyto ilegální imigranty převážet co nejblíže k hranicím s Řeckem. Podle aktuálních informací se jedná o 18 tisíc osob. Jedná se o invazi, která může mít katastrofální následky. Situace bude daleko vyhrocenější a rozsáhlejší než ta v roce 2015, když vrcholila migrační krize. Turecko tímto přestalo dodržovat dohodu s EU, která nás všechny stála přes 3 miliardy euro. Pokud by se NATO rozhodlo podpořit Turecko ve válce s Ruskem, jde o postoj v naprostém rozporu s existenčními zájmy České republiky a v rozporu se zněním smlouvy NATO. Česká republika se do takového konfliktu nesmí zapojit. Hranice evropských zemí je nutné zajistit a střežit proti další vlně migrace. Na Tureckem vyvolávanou vlnu migrace musíme odpovědět stejně rozhodně jako Maďarsko.

3. Vítáme úspěch slovenských vlastenců ze SME RODINA v parlamentních volbách.

Ve Slovenské republice proběhly minulý víkend parlamentní volby, v nichž zvítězily politické subjekty, které budou schopny sestavit vládu bez účasti strany Smer – sociální demokracie bývalého premiéra Roberta Fica. Hnutí SPD vítá volební výsledek strany anti-imigračního hnutí SME RODINA Borise Kollára s podporou 8,24 % hlasů a ziskem 17 mandátů v Národní radě. Hnutí SPD je společně s hnutím SME RODINA ve společné frakci vlasteneckých hnutí EU – Identita a demokracie. Tímto výsledkem se jedná o další z volebních úspěchů vlasteneckého hnutí ve státech V4, které má program podobný hnutí SPD.

4. Poslanci SPD podpoří zpřísnění trestů za týrání zvířat.

Před téměř dvěma lety se poslanci SPD podíleli na společném návrhu novely, který má umožnit odpovídající postihy za nejhorší krutosti páchané na zvířatech a zároveň umožnit odhalovat, stíhat a samostatně trestat neblaze proslulý fenomén množíren zvířat.  Nyní se za velké pozornosti veřejnosti vrací tato novela ze Senátu ve znění, které obsahem odpovídá verzi podpořené Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny, a kterou poslanci SPD plně podporují a podpoří. Týrání zvířat je odporné a zasluhuje trestat.

5. Hnutí SPD podpoří kandidáty do Rady ČT, kteří budou podporovat kontrolu a transparentnost České televize.

Poslanecká sněmovna bude na nadcházející březnové schůzi volit šest členů patnáctičlenné Rady České televize a dva členy devítičlenné Rady Českého rozhlasu. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje hospodaření a činnost ČT, které byly obsahem rozsáhlých diskusí v rámci Výročních zpráv ČT za uplynulé tři roky. Patnáct vrcholných manažerů České televize si v roce 2019 na mzdách a odměnách přišlo celkem na více než 46 miliónů korun z koncesionářských poplatků. V průměru tak na jednoho manažera veřejnoprávní televize vychází částka přesahující 3,10 milionu korun. Kdo přesně kolik vydělal, však ČT odmítá zveřejnit. To je zcela skandální! Zastáváme také názor, že hospodaření veřejnoprávní ČT by mělo podléhat kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kritizujeme také vyváženost vysílání zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Proto budou poslanci SPD podporovat ve volbě ty kandidáty, kteří budou zárukou důkladné veřejné kontroly  hospodaření, a také objektivity a vyváženosti vysílání ČT. Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Politické usnesení SPD - 25. 2. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že jsme vydali mimořádnou tiskovou zprávu ke skandálu na MPSV řízeném ministryní Maláčovou. Dále, že jednání o rozpočtu EU skončilo fiaskem, stejně jako fiaskem skončí celá EU. Hamáčkův program za 54 milionů na „posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví“ je vyhazování peněz. Nepodpoříme zrušení úřadu ombudsmana –  zvolení Stanislava Křečka je politické vítězství vlastenců. Odmítáme vyžadování „povinné solidarity“ EU na přijímání ilegálních imigrantů. Vítáme mírovou dohodu v Afghánistánu a požadujeme stažení našich vojáků.

1. Hnutí SPD vydalo mimořádnou tiskovou zprávu ke skandálu na MPSV řízeném ministryní Maláčovou.

Hnutí SPD požaduje okamžitou demisi ministryně Jany Maláčové z ČSSD kvůli kauze předražených zakázek na IT na ministerstvu práce. V pondělí 24. února zasáhl na MPSV specializovaný policejní útvar – Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), který zde prováděl úkony trestního řízení. Při této razii byl zadržen náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT Jan Baláč (člen ČSSD) a další osoba. Zároveň zahájil policejní orgán, konkrétně NCOZ – Odbor závažné hospodářské trestné činnosti, trestní stíhání dvou fyzických osob pro zločin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, a to v souvislosti s probíhajícím a plánovaným zadávacím řízení na veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Hnutí SPD v této souvislosti požaduje rezignaci Jany Maláčové na funkci ministryně. Hnutí SPD také požaduje důkladné nezávislé prošetření kauzy a objasnění zákulisí celé korupční kauzy.

V minulém volebním období tendry nastartoval tým ministryně Michaely Marksové (ČSSD), čili odpovědnost je jasně na straně ČSSD. Připomeňme také, že v posledních letech kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu zjistili nepřesnosti v účetní uzávěrce ministerstva práce ve výši 12,4 miliardy korun. Dále bylo také odhaleno, že fungování vnitřního kontrolního systému neobsahovalo dostatečné kontrolní mechanismy ve vedení účetnictví. A v minulosti mělo navíc dojít k selhání během budování IT systému, kdy byla zaviněna škoda v celkové výši asi 730 milionů korun.

Nejvyšší kontrolní úřad podal i dvě trestní oznámení v souvislosti se špatným hospodařením MPSV. NKÚ se při svém šetření soustředil na období mezi lety 2013 – 2018, kdy stáli v čele resortu tohoto ministerstva zástupci ČSSD (s půlroční pauzou, kdy MPSV vedla Jaroslava Němcová za ANO). Nejdéle, téměř čtyři roky, MPSV řídila Michaela Marksová.

2. Jednání o rozpočtu EU skončilo fiaskem, stejně jako fiaskem skončí celá EU.

Mimořádný summit EU věnovaný víceletému rozpočtu skončil minulý týden po dvou dnech fiaskem. Po odchodu Velké Británie z EU zástupci 27 zemí nedokázali nalézt shodu na celkové výši rozpočtu pro období 2021–2027. Brexit způsobí příjmový propad EU přes 10 miliard eur, v přepočtu 1/4 bilionu korun ročně, což podle původně předložené varianty měly z větší části kompenzovat bohaté země. Nizozemsko, Švédsko, Dánsko a Rakousko to ale striktně odmítají. Nechuť těchto zemí k navyšování rozpočtu je logická. Jako čistí plátci – tedy ti, kdo do společné kasy více odvádějí, než z ní dostávají – by velkou část nárůstu museli zaplatit ze svého.  Kvůli výpadku příjmů od Británie ve výši zhruba 10 miliard eur ročně a potřebě navýšit výdaje na klimatickou politiku, rozvoj digitalizace nebo bezpečnost totiž zdroje EU končí v krizi. Tato krize bude mít zásadní dopad na Českou republiku. Naše země je ekonomickou kolonií EU, neboť faktické zisky ve výši zhruba 300 miliard korun ročně jsou z ČR odčerpány nadnárodními korporacemi a místo toho dostáváme účelové dotace EU. Jasně se ukazuje, že nikoliv Velká Británie, ale EU bude brexitem negativně ekonomicky zasažena. Česká republika i ostatní národní státy se musí osvobodit ze současné EU. Je to jediná cesta k prosperitě, demokracii, svobodě a bezpečí.

3. Hamáčkův program za 54 milionů na „posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví“ je vyhazování peněz.

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD navrhl vládě, aby vyčlenila 54 milionů korun na program „posílení veřejného obrazu ČR jako solidárního aktéra při řešení evropských a globálních výzev na poli migrace a uprchlictví“. Program se má soustředit do tří hlavních oblastí – na Blízký východ, na východní Evropu a na severní Afriku a země Sahelu. Hnutí SPD jednoznačně tento návrh odmítá. Celý program je nesmyslným vynakládáním peněz.  Odmítáme řešit problémy EU a globalizace na úkor našich daňových poplatníků. Pro SPD jsou a budou naši občané vždy na prvním místě! Ministr Hamáček nechť pošle do těchto zemí jasnou nótu, že Česká republika nebude přijímat jejich migranty, nebude v těchto zemích intervenovat, bude plně respektovat jejich suverenitu a obchodovat na základě vzájemné výhodnosti. Přejeme lidem těchto zemí takovou budoucnost, jakou si zaslouží svojí prací.

4. Nepodpoříme zrušení úřadu ombudsmana –  zvolení Stanislava Křečka je politické vítězství vlastenců.

Demokratická volba Stanislava Křečka ombudsmanem je od počátku provázena vytvářením nenávistné atmosféry. Toto se dále stupňuje od doby, kdy minulý týden Tomio Okamura (z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny) přijal jeho slib a zároveň jej uvedl do funkce. Hnutí SPD Stanislava Křečka od samého počátku volby ombudsmana podporovalo a poslanci jej v demokratické tajné volbě zvolili. Jsme přesvědčeni, že nyní úřad ombudsmana nebude podporovat islámské zahalování, islamizaci naší země, nepřizpůsobivé či masovou imigraci a že veřejný ochránce práv bude hájit prioritně slušné lidi, kteří chtějí pracovat. Je potřeba, aby tento úřad hájil především zájmy našich slušných a obyčejných lidí a nikoliv být další ze sluníčkářských politických neziskovek. V této souvislosti odmítá hnutí SPD návrh zákona na zrušení úřadu veřejného ochránce práv, který podali oba poslanci Trikolóry. Jde o zásadní politickou chybu, která by znehodnotila významné politické vítězství vlastenců, kteří prosadili Stanislava Křečka do vedení tohoto úřadu. Navíc, úřad ombudsmana je dnes jediným místem, kam se mohou zdarma obrátit slušní a pracující občané, které postihla ze strany státu nespravedlnost a nevymahatelnost práva. Problémem úřadu bylo vedení minulé ombudsmanky Šabatové, nikoliv existence úřadu samotného. V situaci, kdy v České republice nefunguje soudnictví, by zrušení úřadu ombudsmana pouze prohloubilo nevymahatelnost spravedlnosti.

5. Odmítáme vyžadování „povinné solidarity“ EU na přijímání ilegálních imigrantů.

Eurokomisařka pro vnitřní politiku Ylva Johanssonová provádí cesty po členských zemích EU a snaží se je přesvědčit o potřebě přijetí „povinné solidarity“ na přijímání ilegálních imigrantů trvale přicházejících do států EU. Kvůli tomu jednala minulý týden v Praze s ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD. Cílem jejich služebních cest mezi členskými státy je prý najít vhodný kompromis a nastavení společné migrační a azylové politiky. Hnutí SPD tento způsob nátlaku ze strany EU jednoznačně odmítá.  Povinnou solidaritu vnímáme jako povinnou poslušnost diktátu EU a to je pro SPD nepřijatelné. Je také jasné, že slova a vyjádření premiéra Andreje Babiše, že zastavil v EU ilegální imigraci, se nezakládají na pravdě. Pro SPD je prioritou postarat se v první řadě o naše vlastní občany, o seniory, matky samoživitelky, pracující rodiny s dětmi a hlavně o bezpečnost našich občanů. Přijímáním osob z jiných a naprosto odlišných kultur toho rozhodně nedosáhneme. Stačí se podívat, co se děje v zemích od nás směrem na západ a takovou cestou rozhodně jít odmítáme. Hnutí SPD jasně říká NE migrační politice EU. Jsme jediná politická strana v naší zemi, která v této věci nepřipustí žádné kompromisy.

6. Vítáme mírovou dohodu v Afghánistánu a požadujeme stažení našich vojáků.

Mluvčí radikálního hnutí Talibán ohlásil, že islamisté podepíší 29. února v katarském Dauhá klíčovou mírovou dohodu se Spojenými státy. Pokud se tak stane, nastane tak po 18 letech nesmyslné vojenské intervence období křehké mírové dohody. Hnutí SPD tuto zprávu vítá. V Afghánistánu se jedná dlouhodobě o špatnou strategii ze strany USA a států NATO, která má na svědomí vojenský debakl a statisíce lidských životů včetně 14 zabitých českých vojáků. Proklamovaným hlavním cílem invaze vojsk USA a NATO do Afghánistánu byla reakce na teroristické útoky v USA z 11. září 2001, ale operce se postupně stala okupačním tažením, které posílilo hnutí Talibán. V Afghánistánu roste produkce opia a korupce.  Hnutí SPD proto požaduje stažení našich vojáků z Afghánistánu zpět do České republiky. Naše vojáky potřebujeme doma. Mírová smlouva musí také vytvořit podmínky pro návrat migrantů z Afghánistánu zpět do jejich země.

Politické usnesení SPD - 18. 2. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme na to, že lidé nemají v peněženkách více, protože to, co jim vláda přidá, oni následně zaplatí zpět na vyšších daních, dražších potravinách, bydlení a energiích. Stanislav Křeček má jako ombudsman demokratickou legitimitu a Milion chvilek zpochybňováním  jeho volby popírá demokracii. Pokud NATO podporuje agresi Turecka v Sýrii, nejedná jako obranná aliance a porušuje mezinárodní právo. V krajských volbách nabízíme řešení dopravy, dostupnosti zdravotní péče i problematiky nepřizpůsobivých. Matteo Salvini je dnes jedním z lídrů vlasteneckých sil Evropy a globalistické elity se ho snaží zbavit kriminalizací.

1. Lidé nemají v peněženkách více, protože to, co jim vláda přidá, oni následně zaplatí zpět na vyšších daních, dražších potravinách, bydlení a energiích.

Ceny raketově narostly a inflační spirála se roztáčí. Ve srovnání s lednem roku 2019 se ceny zvýšily o 3,6 %, což je nejvíce od roku 2012. Inflace představuje znehodnocení peněz a je nebezpečná především pro zaměstnance a penzisty i střadatele. Ceny potravin se meziročně zvýšily o 6,3 %, raketově vzrostly hlavně ceny vepřového masa, ovoce a zeleniny. Ceny ovoce vyskočily meziročně dokonce o 14,7 %. Lidé nemají v peněženkách více, protože to, co jim vláda přidá, oni následně zaplatí zpět na vyšších daních, dražších potravinách, bydlení a energiích. Drtivá většina zboží se prodá prostřednictvím super- a hypermarketů, kde jsou neskutečně vysoké marže, a jejich majitelé tlačí své dodavatele nízkými výkupními cenami ke zdi. Vláda všemu nečinně přihlíží. Podle hnutí SPD je řešením naopak snižování daní našich občanů, především pracujících rodičů. Prosazujeme zavedení zdanění dividend a zisků nadnárodních koncernů a  nastavení podmínek tak, aby podstatnou část ze svých zisků a dividend museli jejich zahraniční majitelé reinvestovat zpět v ČR. Rovněž podporujeme potravinovou soběstačnost ČR, protože EU zničila české zemědělství. Musíme odmítnout nesmyslné regulace EU, které jsou jednou z příčin zdražování.

2. Stanislav Křeček má jako ombudsman demokratickou legitimitu. Milion chvilek zpochybňováním jeho volby popírá demokracii.

Zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem podpořili poslanci hnutí SPD, protože měl ze všech kandidátů nejbližší názory programu našeho hnutí. Stanislav Křeček v minulosti již byl zástupcem ombudsmana, a má tak zkušenosti s vedením této instituce. Úřad ombudsmana, pakliže bude fungovat tak jak má, je potřebný a je jednou z posledních šancí zejména pro nízkopříjmové občany, kteří se chtějí domoci svých práv a přitom si nemohou ze svých příjmů dovolit právní zastoupení. Spolek Milion chvilek pro demokracii plánuje v souvislosti se zvolením Stanislava Křečka ombudsmanem svolat na 1. března demonstraci v Praze. Stanislav Křeček byl zvolen ombudsmanem demokraticky a jeho zvolení je nezpochybnitelné. Milion chvilek je dle našeho názoru mocenská totalitní organizace. Je součástí globální sítě vytvářené k boji s vlastenci a zaměřené na mocenskou manipulaci. Hnutí SPD podalo návrh zákona zavádějící povinnost transparentního vedení účetnictví neziskových organizací financovaných ze zahraničí.

3. Pokud NATO podporuje agresi Turecka a islamistů v Sýrii, nejedná jako obranná aliance a porušuje mezinárodní právo.

Hnutí SPD považuje za naprosto skandální vyjádření podpory NATO operacím turecké armády na území Sýrie. Turecko vyhrožuje válkou mezinárodně uznané syrské vládě, která chce obnovit suverenitu země v provincii Idlíb, kde pod patronací turecké armády působí oddíly islamistů. Hnutí SPD plně podporuje vojenské operace syrské armády při obraně země a nastolení stability. Pokud NATO podporuje agresi Turecka a islamistů v Sýrii, nejedná jako obranná aliance a porušuje mezinárodní právo. Naše hnutí prosazuje, aby občané měli v rámci zákona o obecném referendu právo hlasovat o vystoupení České republiky z NATO.

4. V krajských volbách nabízíme řešení dopravy, dostupnosti zdravotní péče i problematiky nepřizpůsobivých.

Hnutí SPD půjde ve všech krajích České republiky do podzimních krajských voleb a postaví vlastní kandidátky. Do konce března proběhnou regionální konference hnutí, které schválí kandidáty do krajských voleb a projednají regionální volební programy hnutí. Kromě řešení regionálních problémů s dopravou, dostupností zdravotní péče a řešení problémů s nepřizpůsobivými občany chceme využít síly Asociace krajů při prosazování celostátních témat hnutí, jako je odpor k migraci, zrušení televizních poplatků, podpora rodin a seniorů a především prosazování přímé demokracie.

5. Matteo Salvini je dnes jedním z lídrů vlasteneckých sil Evropy a globalistické elity se ho snaží zbavit kriminalizací.

Hnutí SPD vítá rozhodnutí italské prokuratury, která minulý týden zastavila vyšetřování Mattea Salviniho (Lega) v případu trestního oznámení z podněcování k nenávisti, které na něj minulý rok podala v červenci německá kapitánka lodi Sea-Watch Carola Racketeová. V té době byl Matteo Salvini ministrem vnitra a uzavřel italské přístavy, aby tak zastavil soustavné pašování ilegálních imigrantů ze severní Afriky do Itálie. Šlo o součást kampaně za kriminalizaci Mattea Salviniho, kterou organizují elity EU s využitím sítě takzvaných neziskových organizací. Matteo Salvini je dnes jedním z lídrů vlasteneckých sil Evropy. Hnutí SPD udělá vše pro to, abychom stáli po boku Itálie, kterou povede budoucí premiér Matteo Salvini.

Politické usnesení SPD - 11. 2. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že další vlna EET je záměr vlády co nejvíce oškubat pracující lidi a zavedení více sazeb na pivo je věc, kterou nevymyslel normální člověk, ale omezený byrokrat. Díky EU se k nám místo potravin vozí často „biologický odpad“ – požadujeme obnovení státních norem na potraviny a trestání výrobců za dvojí kvalitu potravin. Německá průmyslová produkce klesá – i proto prosazujeme snížení ekonomické závislosti na Německu. Česká televize otevřeně systémově útočí na nezávislost a svobodu médií – hnutí SPD bude bránit svobodná média a svobodu slova. Vývoj v Durynsku dokazuje, že v Německu není demokracie a Německo směřuje k totalitě.

1. Další vlna EET je záměr vlády co nejvíce oškubat pracující lidi. Zavedení více sazeb na pivo je věc, kterou nevymyslel normální člověk, ale omezený byrokrat.

Vláda ANO, ČSSD a KSČM hledá další způsoby, jak oškubat ještě více pracující lidi. Od května 2020 proto vstoupí v platnost 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb (EET), která se dotkne 300 tisíc malých živnostníků a podnikatelů z oborů, které jí dosud nepodléhaly. Vláda ČR tvrdí, že chce vnést zavedením EET přehled do výběru daní, ale ve skutečnosti způsobuje další byrokracii a chaos. V souvislosti s novelou, která působnost EET rozšiřuje, vznikají například tři rozdílné sazby daně na pivo a nápoje s obsahem piva (21,15 a 10 %), ve kterých je velice složité se vyznat. Rozšíření EET v září schválila sněmovna, když přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto.

Hnutí SPD je konzistentně proti zvyšování daňového zatížení českých občanů a podnikatelů. Podle nás se daně platit musí. Řešením ale není nárůst byrokracie, ale pro malé podnikatele zavedení jednoduché paušální daně. Zavedení více sazeb DPH na pivo je věc, kterou nevymyslel normální člověk, ale omezený byrokrat.

2. Díky EU se k nám místo potravin vozí často „biologický odpad“ – požadujeme obnovení státních norem na potraviny.

Vládní novela o potravinách a tabákových výrobcích zakazující prodej potravin ve stejném obalu, ale v různé kvalitě, navrhuje sankce prodejcům. To je koncepčně špatně! Sankce musí mířit na výrobce. Prodejce nemá šanci sledovat, zda se výrobek vyrábí ve dvojí kvalitě. Dvojí kvalita potravin je veliký problém pro naše občany. Díky EU se k nám místo potravin vozí často „biologický odpad“. Náš europoslanec SPD MUDr. Ivan David, CSc. upozornil na šokující skutečnosti týkající se potravin v ČR. Od dob dohody České republiky s EU, kterou si na nás vynutil Brusel, je možné k nám dovážet a našim občanům v supermarketech prodávat jako „potraviny“ i věci, které jsou svým složením jiné než ty, které se prodávají ve stejných obalech na západě od nás. Jako oficiální důvod pro zrušení našich přísných potravinářských norem bylo uvedeno, že národní normy odporují principům volného trhu, přesněji společného trhu ES/EU. Před koncem roku 1991 nebylo možné zákazníkům jako salám prodávat výrobek, v němž nebylo maso.

Hnutí SPD prosazuje znovuzavedení závazných státních norem regulujících kvalitu základních potravin.

3. Německá průmyslová produkce klesá. Prosazujeme snížení ekonomické závislosti na Německu.

Německá průmyslová produkce v prosinci poklesla meziměsíčně o 3,5 % a meziročně dokonce o 6,8 %. Jedná se o největší pokles od roku 2009, kdy se Německo vyrovnávalo s dopady světové finanční krize. Bankovní rada České národní banky na to reagovala minulý týden zvýšením základní sazby o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta. Lze tak mimo jiné očekávat zdražení úvěrů a hypoték. Je to neklamným znakem postupného ochlazování ekonomiky. Logicky hrozí nebezpečí ekonomického poklesu i pro českou ekonomiku. Dochází na varování hnutí SPD, že je třeba zlepšit hospodaření země a především snížit výdaje státu na byrokracii. Vláda netvoří žádné rezervy a v případě potvrzení vývoje německé ekonomiky nás čeká obtížná situace. Jsme plně vázáni na německé firmy a naše ekonomika je založena na výrobě dílů pro Německo.

Hnutí SPD je jediná politická síla, která má odvahu to změnit. Prosazujeme diverzifikaci našeho exportu a snížení ekonomické závislosti na Německu.

4. Česká televize otevřeně systémově útočí na nezávislost a svobodu médií.

Česká televize otevřeně systémově útočí na nezávislost a svobodu médií. V neděli 9. února v pořadu Newsroom ČT 24 skandalizovala Parlamentní listy. V reportáži vystupovali „odborníci“ připomínající bolševické ideology a vysvětlovali divákům „škodlivost“ působení Parlamentních listů. Jde o součást neomarxistického útoku na svobodu slova.

Hnutí SPD dlouhodobě považuje Českou televizi za médium neobjektivní, ke svobodě nepřátelské a špatně hospodařící. Požadujeme zrušení koncesionářských poplatků a změnu České televize na příspěvkovou organizaci s rozpočtem kontrolovaným Nejvyšším kontrolním úřadem. Hnutí SPD bude také bránit svobodná média a svobodu slova.

5. Vývoj v Durynsku dokazuje, že v Německu není demokracie a Německo směřuje k totalitě.

Volba durynského ministerského předsedy, pro něhož minulý týden hlasovali křesťanští i svobodní demokraté spolu s politiky Alternativy pro Německo (AfD), je podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) neodpustitelná. „CDU se na takové vládě podílet nesmí,“ zdůraznila šéfka německé vlády. Události okolo volby (a následné okamžité vynucené rezignace) premiéra durynské zemské vlády Thomase Kemmericha z FDP pouze proto, že byl do funkce zvolen i hlasy zemských poslanců AfD, která skončila v zemských volbách na druhém místě, tímto plně odhalily pravou povahu a podobu německého politického režimu. Jde o systém, který je ve svých základech nedemokratický a vykazuje jasné totalitní tendence. Útočí na samotné základní principy demokracie, ke kterým patří zejména svoboda volby a politické soutěže a respekt k většinovému rozhodování. Současně tento systém a jeho média nepokrytě útočí na základní občanská a politická práva části svých občanů, diskriminuje je za politické názory, šíří nenávist a nesnášenlivost. Podobnou politiku prosazují v České republice politici tzv. demobloku spolu s některými mainstreamovými novináři.

Hnutí SPD tyto způsoby politické represe jednoznačně odmítá. Kancléřka Merkelová a červeno-zelený tábor svrhli demokraticky zvoleného zemského předsedu vlády v Durynsku hrozbami a nátlakem. Jde o součást postupného oklešťování demokracie v Německu a EU. Jde o záměr a koncepci vládnutí elit EU. Vlastenecké strany včetně hnutí SPD se této nové totalitě odhodlaně postaví.

Politické usnesení SPD - 4. 2. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že odmítnutí humanitární pomoci Číně premiérem Andrejem Babišem bylo diplomaticky trapné – bude dobře, pokud vláda podporu Číně nakonec přes původní postoj premiéra zajistí. Při volbě do Rady České televize bude hnutí SPD prosazovat kandidáty schopné postavit se proti současnému systému práce ČT. Brexit je začátkem konce EU, další národy budou Brity následovat. Evropská unie je antidemokratický projekt, který ohrožuje budoucí existenci našeho státu a národa. Odmítáme využití kontrolního systému na dálniční známky ke špiclování lidí. Případ privatizace a následného krachu OKD nenávratně poškodil důvěru občanů ve spravedlnost a systém parlamentní demokracie.

1. Odmítnutí humanitární pomoci Číně premiérem Andrejem Babišem bylo diplomaticky trapné.

Světová zdravotnická organizace minulý týden kvůli koronaviru vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Koronavirus se objevil už ve 20 zemích a dosud si vyžádal několik set obětí z Číny, kde jsou v karanténě desítky miliónů lidí. První oběť koronaviru mimo Čínu hlásí Filipíny. Z evropských zemí je nákaza v Německu, Francii, Británii, Itálii, Finsku, Švédsku a Rusku. V Česku bylo testováno 34 osob, jejich výsledky byly negativní. Diplomaticky trapné bylo odmítnutí humanitární pomoci Číně premiérem Andrejem Babišem. Poskytnutí i třeba jen symbolické pomoci je součástí základní slušnosti mezi státy a bude dobře, pokud vláda pomoc Číně zajistí i navzdory původnímu postoji premiéra. Hnutí SPD samozřejmě podpoří všechna nutná opatření vlády v souvislosti s ochranou zdraví našich občanů.

2. Při volbě do Rady České televize bude hnutí SPD prosazovat  kandidáty schopné postavit se proti současnému systému práce ČT.

Při volbě nových osob do Rady České televize bude hnutí SPD prosazovat kandidáty schopné postavit se proti současnému systému práce ČT. Vysílání ČT je ideologicky a politicky jednostranně vedené v zájmu elit EU. Česká televize hospodaří podle našeho názoru bez důkladné kontroly a špatně. Hnutí SPD je trvale poškozováno vysíláním České televize. Prosazujeme přeměnu České televize na příspěvkovou organizaci se stanoveným a kontrolovatelným rozpočtem, která bude objektivně informovat o dění ve světě a České republice. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a v tomto smyslu jsme již podali do Sněmovny příslušný návrh zákona.

3. Brexit je začátkem konce EU, další národy budou Brity následovat. Evropská unie je antidemokratický projekt, který ohrožuje budoucí existenci našeho státu a národa.

Velká Británie 31. ledna o půlnoci definitivně vystoupila z EU. „Odchod Británie z Evropské unie není koncem, ale začátkem a okamžikem národního obrození a změny,“ řekl britský premiér Boris Johnson. „Nejdůležitější věcí, kterou je třeba dnes večer říct, je, že tohle není konec, ale začátek. Toto je moment, kdy začíná svítat“, dodal. Hnutí SPD s těmito názory souhlasí a zastává názor, že brexit je začátkem konce EU, protože Velkou Británii budou další státy následovat. Hnutí SPD je jediná parlamentní politická síla, která prosazuje ukončení členství České republiky v EU, a místo toho úzkou spolupráci svobodných suverénních států. EU je antidemokratický projekt, který ohrožuje budoucí existenci našeho státu a národa.

4. Odmítáme využití kontrolního systému na dálniční známky ke špiclování lidí.

Hnutí SPD je rozhodně proti plánům využít kontrolní systém na dálniční známky ke špiclování osob jedoucích v automobilu. Plíživě se budují základy policejního státu a totální kontroly občanů. Hnutí SPD žádá kontrolu migrantů pronikajících na území státu, a nikoliv pokusy o totalitní monitorování aktivit bezúhonných českých občanů. Zneužití a manipulace s těmito informacemi je vysoce pravděpodobná a bude znamenat ohrožení svobody a demokracie

5. Případ privatizace a následného krachu OKD nenávratně poškodil důvěru občanů ve spravedlnost a systém parlamentní demokracie.

Minulý týden Sněmovna projednávala Závěrečnou zprávu vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD. Z komise vzešla trestní oznámení na bývalého ministra financí a premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotku a někdejší ministry za ČSSD Milana Urbana a ODA Vladimíra Dlouhého. Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček, kteří byli s OKD spojeni, a další lidé. Vláda ČR tehdy prodala svůj podíl pod cenou, která činila 4,1 miliardy korun. V této souvislosti byla následně postižena i společnost spravující 45 tisíc bytů po OKD. Tento případ privatizace a následného krachu těžební společnosti nenávratně poškodil důvěru občanů ve spravedlnost a systém parlamentní demokracie. Hnutí SPD plně podporuje kroky vedoucí k vyšetření zločinů privatizace. V závěru loňského roku prosadilo hnutí SPD jeden ze svých klíčových programových priorit ve formě novely Zákona o majetku ČR, který definuje trestnou odpovědnost politiků za svá rozhodnutí, zvyšuje jejich přímou odpovědnost a ukládá jim postupovat s „péčí řádného hospodáře“. Sněmovna tento zákon schválila a nyní je na projednání v Senátu.

Politické usnesení SPD - 28. 1. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že je nutné prošetřit předražené zakázky na ministerstvu obrany (radar VERA NG) a ministerstvu práce (informační systém). Navrhujeme, aby 15. březen 1939 byl v kalendáři označen jako významný den – jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem. V souvislosti s Dnem památky holocaustu upozorňujeme, že antisemitismus je v Evropě opět na vzestupu a souvisí s islamizací. Iráčané protestují proti přítomnosti vojáků USA a NATO v Iráku – požadujeme stažení českých vojáků z této země. Británie tento týden odejde z Evropské unie, což ukazuje, že EU zkrachovala a její konec je nevyhnutelný.

1. Je nutné prošetřit předražené zakázky na ministerstvu obrany a ministerstvu práce.

Hnutí SPD požaduje důkladné prošetření ceny a technické specifikace smlouvy na nákup pasivních sledovacích systémů VERA NG pro naši armádu v ceně 1,5 miliardy korun, kterou podepsalo ministerstvo obrany pod vedením hnutí ANO. Pokud se prokáže, že cena je dvakrát vyšší oproti původním odhadům a dokonce třikrát vyšší než dodávka stejného systému pro NATO, požaduje hnutí SPD vyvození jasné politické odpovědnosti a prošetření orgány činnými v trestním řízení. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) musí informovat Výbor pro obranu Sněmovny o všech okolnostech této zakázky, která budí mimořádné pochybnosti. Za naprosto skandální považuje hnutí SPD také informace o předražení zakázky informačního systému na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) ministryně Maláčové (ČSSD). Žádáme opět plné prošetření věci a především doložení průběhu výběrového řízení. Na MPSV nejde o první problém. V průběhu několika posledních let byly konstatovány Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) závažné nedostatky v hospodaření a vedení účetnictví tohoto ministerstva. Ministerstvo práce a sociálních věcí má již šest let v gesci ČSSD. Podpora nepřizpůsobivých, pozitivní diskriminace a problémy v hospodaření se státními prostředky, to je faktická vizitka práce ČSSD. Hnutí SPD žádá odchod ČSSD z vlády. Předražené tendry na ministerstvech dopravy (e-shop), obrany i práce dokazují, že Babišova vláda je nekompetentní.

2. Navrhujeme, aby 15. březen 1939 byl v kalendáři označen jako významný den – jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem.

Hnutí SPD považuje 15. březen 1939, tedy okupaci naší vlasti Německem, za jeden z nejtragičtějších dnů naší historie. Proto poslanci za SPD navrhli ve Sněmovně rozšíření významných dnů v českém kalendáři o 15. březen, a to jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem. 15. březen 1939 byl počátkem nejtragičtější etapy našich novodobých dějin, kdy země přišla o zbytky suverenity. Mnichovskou zradou západních mocností byla rozbita Masarykova První republika a nastala postupná likvidace našeho státu. V průběhu nacistického běsnění v letech 1939 až 1945 bylo zabito minimálně 320 tisíc našich lidí, další statisíce byly totálně nasazeny pro práci v Říši, začala likvidace národního hospodářství a devastace domácího průmyslu. Jsme přesvědčeni, že 15. březen měl být mezi významnými dny již dávno. Kromě toho SPD navrhlo změnit označení dalšího z významných dnů, a to 18. červen, ze Dne hrdinů druhého odboje na Den hrdinů odboje proti okupaci českých zemí nacistickým Německem. Považujeme totiž dosavadní pojem druhý odboj za neurčitý, neadresný a málo známý zejména u mladší generace.

3. Antisemitismus je v Evropě opět na vzestupu a souvisí s islamizací.

Dne 27. ledna jsme si připomněli Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Jedná se o 75. výročí od dne, kdy byl v roce 1945 Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi, slouží však jako symbol osvobození všech ostatních nacistických koncentračních táborů. Tento den má připomínat utrpení přibližně šesti milionů Židů, desítek milionů Slovanů a dalších nevinných obětí holocaustu za druhé světové války. Antisemitské útoky jsou v posledních letech v členských státech EU na vzestupu a přímo souvisí s islamizací v zemích západní Evropy. Český národ se měl stát obětí holocaustu společně s jinými slovanskými národy. Od jeho likvidace nás zachránilo jen vítězství spojenců nad nacistickým Německem.

4. Iráčané protestují proti přítomnosti vojáků USA a NATO v Iráku. Je nutné poslat české vojáky domů.

V Iráku v ulicích demonstrují miliony lidí proti přítomnosti vojsk USA a NATO na svém území. Žádají jejich odchod v souladu s výzvou jejich parlamentu irácké vládě. Protest se samozřejmě týká i našich vojáků v rámci mise NATO. Od rezoluce iráckého parlamentu proti přítomnosti cizích vojsk žádá hnutí SPD stažení našich vojáků z Iráku. Jejich další přítomnost je možná pouze na základě souhlasu irácké vlády a parlamentu. Pokud proti vůli Iráčanů v Iráku zůstaneme, stáváme se okupační silou a je jen otázka času, kdy budou životy našich vojáků ohroženy.

5. Velká Británie tento týden odejde z Evropské unie. EU zkrachovala a její konec je nevyhnutelný.

Britská královna Alžběta II. minulý týden podepsala tzv. zákon o brexitu. Definitivně tímto krokem ukončila diskuse o tom, jestli Velká Británie odejde z EU či nikoliv. Velká Británie tak na základě vůle většiny občanů vyjádřené referendem definitivně tento týden vystoupí z EU a je opět svobodná. Bude si moci sama uzavírat mezinárodní smlouvy, vytvářet svou zahraniční politiku a přijímat své zákony. Nikoliv diktát z Bruselu. Hnutí SPD v této souvislosti zastává názor, že i naši občané by měli mít právo se vyjádřit v referendech o zásadních otázkách směřování země, jako je účast v mezinárodních společenstvích – EU a NATO. Proto jsme do Sněmovny předložili návrh zákona o obecném  referendu, které by bylo závazné a obsahuje možnost hlasovat i o členství ČR v EU a v NATO. Ostatní parlamentní strany ale referendu brání. EU zkrachovala a její konec je nevyhnutelný. Hnutí SPD jako jediná politická síla nikdy nepochybovala o realizaci brexitu a nepochybovala, že vůle Britů po svobodě zvítězí.

Politické usnesení SPD - 21. 1. 2020

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že musíme odmítnout klimatické šílenství a diktát Bruselu – o energetice si musí náš stát rozhodovat sám. Úřad ombudsmana musí hájit slušné občany, nikoliv nepřizpůsobivé. Odmítáme leteckou základnu USA na našem území, kterou prosazuje místopředseda ODS Vondra. Snahou odstranit národní vlajky v europarlamentu Brusel opět prokázal, že pošlapává národní identitu. Odmítáme snižování důchodů či zvyšování věku odchodu do důchodu, jak o tom mluví ministryně práce Maláčová z ČSSD.

1. Musíme odmítnout klimatické šílenství a diktát Bruselu.
Česká republika by měla z fondu, kterým chce Evropská komise kompenzovat regionům závislým na uhlí a dalších fosilních zdrojích přechod na „klimaticky odpovědné“ hospodářství, získat směšných 581 milionů eur (14,6 miliardy korun). Nejvíce má dostat Polsko, Německo a Rumunsko. Hnutí SPD považuje tento návrh za nehoráznost. Jedná se o další prvek klimatického šílenství bruselských novodobých neomarxistů se snahou ovlivňovat hospodářskou a energetickou politiku suverénního státu. Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že stát si o těchto věcech musí rozhodovat sám. Hnutí SPD jako jediné zastává názor, že je potřebné tyto návrhy EU odmítnout. Vláda by měla zpracovat státní energetickou koncepci, ve které by měla být jasnou prioritou energetická nezávislost České republiky a zabránění růstu cen energie pro obyvatele a firmy. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM to nedělá. Přes ujišťování premiéra Babiše ustoupila klimatické doktríně EU a bere na sebe riziko nedostatku energie a jejího prudkého zdražování.

2. Úřad ombudsmana musí hájit slušné občany, nikoliv nepřizpůsobivé.
V únoru 2020 se bude na schůzi v Poslanecké sněmovně volit nový veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman), kterému končí šestileté funkční období. Za vedení Anny Šabatové, kterou v minulém volebním období zvolili poslanci hnutí ANO, ČSSD a TOP09, úřad neplnil řádně svoji úlohu. Svědčí o tom i důvěra občanů v úřad ombudsmana, která klesla za poslední období z 60 na 50 %, a to zejména značným přičiněním stávající ombudsmanky Anny Šabatové, která hájí nepřizpůsobivé lidi na úkor těch slušných. Výkon funkce Anny Šabatové tvrdě kritizoval také dlouholetý zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček, nyní jeden z kandidátů na místo veřejného ochránce práv. Jeho kritika plně odpovídá názoru hnutí SPD.

3. Odmítáme leteckou základnu USA na našem území, kterou prosazuje místopředseda ODS Vondra.
O minulém víkendu proběhl sjezd ODS. Na tomto sjezdu zaznělo při projevu europoslance a nově zvoleného místopředsedy Alexandra Vondry odhodlání prosadit v České republice plán vystavět leteckou základnu Američanů na severu Moravy. Doslova řekl: „Radar je pasé, ale odvážně navrhujeme Američanům, abychom v Ostravě-Mošnově zřídili společnou strategickou leteckou základnu, která posílí naši bezpečnost a podpoří těžce zkoušený region. Poláci mají už svůj Fort Trump, tak proč nemáme mít my svůj Trump Air Force Base?“ Hnutí SPD tento návrh jednoznačně odmítá. Na rozdíl od Alexandra Vondry hájíme zájmy České republiky, a ne USA. V zájmu České republiky je rozvoj Mošnovského letiště pro obchodní dopravu, a nikoliv jako základny USA. Odmítáme v době míru trvalé rozmístění cizích armád na území České republiky.

4. Snahou odstranit národní vlajky Brusel opět prokázal, že pošlapává národní identitu.
Soustavné pošlapávání národní identity přicházející z neomarxistického multikulturního Bruselu je již do nebe volající. Vedení Evropského parlamentu (EP) přišlo s novým nařízením, které zakazuje, aby jednotliví europoslanci mohli mít na svých stolech při jednáních EP národní vlajky států, které reprezentují. Tento zákaz se týká europoslanců vlastenecké SPD, jelikož žádní jiní čeští europoslanci českou vlaječku na svých místech standardně neměli. Vedení EP považuje totiž nově i národní vlajky za banner, přičemž prý bannery, plakáty a jiné transparenty do jednacího sálu EP nepatří. Opět to potvrzuje snahy elitářů EU o smazání národních identit jednotlivých států, které chtějí nahradit jedním multikulturním nadnárodním superstátem. Hnutí SPD se proti takovému postupu tvrdě ohrazuje a zároveň oznamujeme, že naši europoslanci Hynek Blaško a Ivan David budou mít při jednání EP české státní vlajky na svých stolech i nadále. Stejně budou postupovat i europoslanci z celé frakce Identita a demokracie, ve které jsou naši europoslanci sdruženi společně s dalšími 71 europoslanci z dalších vlasteneckých hnutí z celkem devíti evropských států. Hnutí SPD jako jediné důsledně hájí naši národní suverenitu! Braňte ji spolu s námi. Česká republika na prvním místě!

5. Odmítáme snižování důchodů či zvyšování věku odchodu do důchodu, jak o tom mluví ministryně Maláčová.
Naprostým neúspěchem je práce důchodové komise organizované ministryní Maláčovou z ČSSD. Opakuje se tak propadák z minulého volebního období, kdy volební komisi vedla ministryně Marksová-Tominová (také ČSSD). Komise fakticky navrhuje snížit garanci základní výše důchodu u většiny občanů. To je naprosto nepřijatelné, stejně jako spekulace o prodlužování délky věku odchodu do důchodu. Hnutí SPD má jasný záměr řešení problému. Důchodová reforma musí být zajištěna ráznou podporou pracujících rodin s dětmi. V našem průběžném systému si nikdo na důchod nespoří, ale děti platí na důchody rodičů! Náš program Rodina na prvním místě je základem pro vytvoření zdrojů pro zajištění důstojného stáří seniorů. Pokud budeme podporovat naše pracující rodiny, nemusíme mít starost o budoucnost.

Aktuality

Hnutí SPD podporuje snižování daní, ale nepodpoří zadlužování státního rozpočtu na příští rok

Úterý 04.08.2020|

Radim Fiala: Hnutí SPD podporuje snižování daní, ale nepodpoří zadlužování státního rozpočtu na příští rok. Je nutné škrtat výdaje na politické neziskovky, nepřizpůsobivé, inkluzi a podobně. Premiér ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0