Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: SPD a většina občanů České republiky přijetí eura odmítá!

Aktualita

Radek Rozvoral: SPD a většina občanů České republiky přijetí eura odmítá!

Hájíme zájmy České republiky a českých občanů tak, jak jsme slíbili před volbami. Vstup do eurozóny a přijetí eura zásadním způsobem odmítáme a budeme proti tomu v Poslanecké sněmovně neustále bojovat.

Zde je můj včerejší projev k této problematice:  

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

ve věci předloženého vládního návrhu k vyslovení souhlasu s přístupem ke smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, podepsané v Bruselu dne 2. března 2012 zaujme naše hnutí SPD jednohlasně negativní stanovisko. To znamená, že jsme proti vyslovení souhlasu.

Všechny uvedené aktivity zmíněné v tomto dokumentu jsou vedeny s konkrétním cílem, a tím je větší přibližování České republiky do eurozóny a k urychlení přechodu z národní měny české koruny na euro. V této souvislosti zmíním výsledky z průzkumu Eurobarometru z loňského roku, kde se 70% respondentů vyjádřilo proti přijetí eura v České republice. Domnívám se a jsem přesvědčen, že bychom měli my všichni zde přítomní, kteří zde zastupujeme naše občany v prvé řadě respektovat jejich názory a zájmy.

Předkladatel sice v odůvodnění zmiňuje, že smlouva nebude mít žádné přímé dopady na státní rozpočet – ale pouze do doby, než se v souladu s čl. 14 odst. 5 stanou její ustanovení pro ČR použitelná. V odůvodnění je též zmiňováno, cituji: „ČR požadavkům Fiskálního kompaktu fakticky již vyhověla prostřednictvím zákona o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti – zákon č. 23/2017 Sb. a související právní předpisy“ –  konec citace. Zde je též na místě otázka – tak proč tuto věc řešit?

Vyplývají nám z toho tyto odpovědi:

  1. Jedná se o další nástroj, který ve finále bude sloužit jako prostředek pro uplatnění sankcí vůči České republice, když nebude konat přesně podle diktátu z Bruselu.
  2. Další zbytečný nárůst byrokracie, protože obsahem paktu je např. závazek, že každý ze států zavede popsaná pravidla do své národní legislativy a také vymahatelné pokuty při neplnění domluvených podmínek.
  3. Nepříjemným faktem je tzv. automatická aktivace sankcí, která se uplatní v případě překročení schodků veřejných financí nad určenou hladinu vůči HDP.
  4. Dalším problémem je fakt, že samotný pojem strukturální deficit má vztah ke struktuře ekonomiky, a tím představuje nejednoznačnou a těžce vymezitelnou hranici. To nahrává úředníkům EU, kteří se na tuto veličinu mohou dívat různě, různě ji měřit a posuzovat a měnit své názory. Jejich rozhodnutí bude ale základem pro právně vymahatelné sankce.
  5. Problémem je i to, že přistoupením k navrhovaným ekonomickým podmínkám zužuje prostor pro ekonomické stimuly v určitých odvětvích a znesnadňuje tak pro-aktivní zaměstnaneckou politiku.

Ještě jednou tedy opakuji, naše hnutí SPD je zásadně proti vyslovení souhlasu s přístupem k této smlouvě.

2018-06-14T07:07:03+02:00

Aktuality

Bude učit kdokoli?

Pátek 03.07.2020|

Mudr. Ivan David: Bude učit kdokoli? Novela zákona o pedagogických pracovnících, podle které bude výjimka, že učit může i nekvalifikovaný učitel, potvrzena jako pravidlo, pochází z dílny ministerstva školství, ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0