Středočeský kraj2020-08-04T12:55:13+02:00

Volby do zastupitelstev krajů

Středočeský kraj

NAŠE PROGRAMOVÉ PRIORITY:

1. Bezpečný kraj

Zajistíme v součinnosti s Policií ČR vyšší bezpečnost občanů našeho kraje a spolehlivost všech složek Integrovaného záchranného systému. Žádná podpora imigrace a islamizace.

2. Dostupná a kvalitní zdravotní péče

Rozšíříme počet lékařů a kapacitu sítě zdravotních zařízení, zejména praktických, odborných a zubních ordinací a zdravotnického personálu nutné péče a všech typů pohotovostí. Odmítneme privatizaci krajských nemocnic a dle možností prosadíme jejich modernizaci.

3. Kvalitní české potraviny, ne drahý odpad z EU

Velkou pozornost budeme věnovat regionálním výrobcům potravin, což souvisí s naší celostátní kampaní podporující větší podíl kvalitních českých potravin na našem trhu, čímž fakticky zajistíme potravinovou soběstačnost České republiky. Jsme jednoznačně proti rozšiřování komerční zástavby na úkor záborů zemědělské půdy.

4. Podpora seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům

V sociální oblasti musí být prioritou kvalita života seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů. Zefektivníme pečovatelskou, terénní i asistenční službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením a budeme pracovat na rozšíření kapacit pobytových zařízení pro tyto skupiny osob.

5. Navýšení financování kraje

Otevřeme otázku změny rozpočtového určení daní s výsledkem navýšení financování kraje, protože již nechceme být pouze bezplatným servisem, pojišťovnou a noclehárnou pro Prahu.

6. Podpora regionálního podnikání

Posílíme investice do lidských zdrojů s cílem maximální zaměstnanosti v kraji a zároveň podpoříme živnostníky a malé firmy našeho kraje v rozvoji jejich činností. Poskytneme podporu i těm nejmenším obcím a osadám pro jejich důstojné fungování.

7. Doprava

Zrychlíme systém oprav krajských komunikací se zaměřením i na silnice „na konci světa“. Posílíme dopravní obslužnost malých měst a obcí s prioritou na svoz školáků a seniorů. Nepřipustíme zdražení jízdného v prostředcích krajské veřejné hromadné dopravy. Případné zdražení pražské hromadné dopravy budeme občanům Středočeského kraje kompenzovat.

8. Kvalitní školy, kultura, sport a volnočasové aktivity

Zajistíme maximální propojení středních odborných a technických škol a učilišť s firmami v okolí podle jejich zaměření, což usnadní budoucí zaměstnanost jejich studentů. Zvýšíme podporu kulturních, sportovních a zájmových spolků, s cílem naplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže.

9. Konec podpory nepřizpůsobivých

Odmítáme zvýhodňování nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří se vyhýbají práci. Musí skončit jejich podpora a vyplácení neadresných sociálních dávek.

Aktuality

Hnutí SPD podporuje snižování daní, ale nepodpoří zadlužování státního rozpočtu na příští rok

Úterý 04.08.2020|

Radim Fiala: Hnutí SPD podporuje snižování daní, ale nepodpoří zadlužování státního rozpočtu na příští rok. Je nutné škrtat výdaje na politické neziskovky, nepřizpůsobivé, inkluzi a podobně. Premiér ...

Všechny aktuality
0
0
0