Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: Hnutí SPD pracuje pro občany a plní svůj politický program!

Aktualita

Radek Rozvoral: Hnutí SPD pracuje pro občany a plní svůj politický program!

V roce 2019 se nám podařilo prosadit některé zákony, čímž dáváme našim voličům pozitivní zpětnou vazbu, že své sliby plníme. V tom chceme aktivně pokračovat i v roce 2020.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je politické hnutí, které v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zastává místo v opozici, a tak má ztíženo prosazovat prioritní body vyplývající ze svého programu. V něm prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice, kdy za základní princip obrany demokracie považuje zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení naší země. V Poslanecké sněmovně všech našich 19 poslanců předkládá k projednání zákony, které pocházejí z autorské dílny SPD a jsou plně v souladu s naším programem. Též podporujeme i zákony předložené ostatními parlamentními stranami, které jsou ve shodě s naším programem a které jsou přínosné pro naše občany. Podpořili jsme navýšení důchodů i zvýšení rodičovského příspěvku (v obou případech jsme předložili vlastní pozměňovací návrhy, které by byly pro cílové skupiny výhodnější). Rok 2019 dospěl ke svému konci a v této souvislosti mi dovolte rekapitulaci toho, jaké zákony poslanci SPD předložili v minulém roce do Sněmovny a jak se je podařilo prosadit.

Za velký úspěch považujeme, že Sněmovna na své 39. schůzi dne 27.11.2019 přijala naši novelu zákona o majetku státu, která zvyšuje a upřesňuje přímou hmotnou odpovědnost subjektů a osob při hospodaření s veřejným majetkem a penězi. Podařilo se tak prosadit zákon, který považujeme za zásadní v rámci programových bodů hnutí SPD. Rozdíl oproti dosavadnímu stavu je v tom, že dříve byla odpovědnost za škodu na majetku uplatňována vůči státu. Nyní bude odpovědný příslušný subjekt (organizace) a ten následně bude řešit způsobenou škodu s odpovědným pracovníkem, včetně zaangažovaného politika.

Další z našich prioritních zákonů – zákon o celostátním referendu, se projednává ve velmi vykastrované verzi, neboť ostatní strany zastoupené v parlamentu chtějí, aby občané neměli právo projevit svou vůli referendem k nejdůležitějším záležitostem, a aby bylo kvůli téměř nesplnitelným podmínkám prakticky nemožné, aby mohli tímto způsobem hlasovat. Původní návrh SPD počítal s tím, že k vyvolání referenda by stačilo 100 tisíc podpisů voličů bez povinného kvóra účasti u referenda a bylo by možné hlasovat také o změnách ústavy a o členství ČR v EU či v NATO.

Hnutí SPD také zpracovalo Ústavní stížnost proti cenám elektřiny, ve které požadovalo, aby se ceny vrátily na úroveň roku 2018. Byli jsme také spolupředkladateli zákona na zrušení EET do obratu 1 mil. Kč ročně, kde jsme navrhovali paušální daň dle oboru činnosti. Předložili jsme také novelu autorského zákona, ve které navrhujeme zbavit povinnosti platit autorské poplatky (OSA atp.) provozovny, jako jsou restaurace, kadeřnictví, hotely, zdravotní zařízení atd. Poslanci vládní koalice také ve Sněmovně nepodpořili náš návrh zákona ohledně pomoci lidem v dluhových pastech, ve kterém navrhujeme, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady a úroky, jako je tomu v současnosti. Prosazujeme také zestátnění exekutorů.

Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM také stále blokuje naše návrhy zákonů o zákazu propagace islámské ideologie a o zákazu islámského zahalování. Vláda též odmítá komplexní novelu námi předloženého zákona, která má ukončit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými osobami. To, že naše hnutí prosazuje ve Sněmovně zákony přínosné pro občany této země, dokládá i to, že jsme předložili zákon o minimálním důstojném důchodu tak, aby se nikdo nedostal pod hranici chudoby a až od této částky vyplácet důchod dle zásluh. SPD je také spolupředkladatelem návrhu na změnu stavebního zákona, který byl zpracován s cílem zjednodušení a urychlení režimu územního souhlasu. Do Sněmovny jsme také předložili zákon, který má zprůhlednit transparentnost financování politických neziskovek financovaných ze zahraničí. Plně podporujeme neziskové organizace pomáhající našim lidem, například seniorům, invalidům či dětem. Odmítáme však, aby humanita byla zástěrkou pro prosazování politických zájmů nadnárodních globalistů.

Poslanecký klub SPD též navrhl a podal do Sněmovny novelu trestního zákoníku s cílem posílení institutu tzv. nutné obrany. Nová úprava prosazuje zásadu „můj dům, můj hrad". Navrhli jsme také zrušení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí a jsme spolupředkladateli zákona o právu na digitální služby, který již podepsal prezident republiky. Hnutí SPD podalo do Sněmovny také zákon ke zrušení koncesionářských televizních poplatků. Navrhujeme změnit status ČT a Českého rozhlasu na příspěvkovou organizaci hospodařící s transparentním rozpočtem a jejich činnost podřídit kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Není nám ani lhostejné zacházení se zvířaty a proto jsme byli spolupředkladateli zákona, který zpřísnil tresty za týrání zvířat. V závěru zmíním ještě to, že hnutí SPD bude vždy podporovat právo občanů legálně držet zbraň a nikdy nepodpoříme žádné omezení držení zbraní, ani rušení spolků, které občané vytvořili ke své obraně.

Z tohoto výčtu je zcela zřejmé, že prosazujeme v Poslanecké sněmovně zákony pro naše občany, kterých bylo v minulém roce opravdu dost. V této práci budeme pokračovat i v roce 2020. Hnutí SPD pracuje pro občany a plní svůj politický program.

2020-01-06T09:22:33+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0