Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: Tragédie v Ostravě – Šlo tomu zabránit?

Aktualita

Radek Rozvoral: Tragédie v Ostravě – Šlo tomu zabránit?

Velká tragédie se stala v úterý v ranních hodinách ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde na jejím konci bylo celkem šest mrtvých lidí a další tři zranění. Střelec mířil nelegálně drženou zbraní chladnokrevně lidem zblízka na hlavu a krk, což potvrzuje, že to chtěl udělat. Pachatel po činu zajel za svou matkou, které vše sdělil a po té se poblíž Hlučína před zásahem policistů, kteří ho vypátrali vrtulníkem, zastřelil.

Hnutí SPD vnímá celou událost jako velkou tragédii a vyjadřuje upřímnou soustrast všem rodinám pozůstalým. Pro pozůstalé poskytují své služby zdravotníci a psychologové, za což jim patřím poděkování, které si zaslouží i všechny jednotky, které na místě v rámci plnění součinnosti Integrovaného záchranného systému (IZS) zasahovaly. Příslušníci Policie ČR byli na místě do tří minut od nahlášení události na operační středisko a následně dle připravených scénářů prováděli policejní zásah. Lékaři poskytovali zraněným ihned lékařské ošetření a ostatní personál pomáhal s evakuací osob do bezpečí.

Tragickou událost měl na svědomí 42 letý muž z Opavska, stavební technik, který byl již dva měsíce v pracovní neschopnosti. Jeho nemoc byla spíše psychického charakteru, neboť tvrdil, že trpí závažnou chorobou a nemocnice mu nechce poskytnout kvalitní péči. Tyto jeho psychické deprese vyústily až k tomu, že si naplánoval tento útok, který pak chladnokrevně provedl. V čekárně traumatologické ambulance Fakultní nemocnice v Ostravě v ranních hodinách zastřelil celkem šest lidí a tři zranil (dvě vážná zranění). Po činu odjel za svou matkou a vše jí sdělil. Ta následně informovala policii a přispěla tak k tomu, že byl pachatel ještě dopoledne vypátrán, a to když spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice.   

Motiv útočníka tohoto činu prošetřují vyšetřovatelé Policie České republiky. Zde se nabízí několik variant, ale nechme to na vyšetřovatelích policie. Policie bezprostředně po útoku v ostravské nemocnici oznámila, že posiluje dohled nad vybranými měkkými cíli po celé republice. Podle policejního prezidia jde například o školy, nemocnice nebo obchodní centra. Za měkké cíle jsou označována také veřejně přístupná místa, na nichž by mohlo být najednou hodně lidí a která nejsou trvale chráněna. Na těchto místech bude více policejních hlídek. Přítomnost policie by měla přispět k většímu pocitu bezpečí občanů a jejich role je zde spíše preventivní.

O tom, že složky IZS v daném případě pracovaly rychle a profesionálně není žádný pochyb a patří jím naše poděkování. Pro tyto případy jsou zpracovány typové činnosti složek IZS při společném zásahu podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Typovou činnost vydává MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR odbor IZS a výkonu služby. Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události. Typových činností složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu je vypracováno několik. V rámci tohoto případu se postupovalo dle metodiky Amok – útok aktivního střelce (STČ 14/IZS). Pojem aktivní střelec se v posledních letech vyskytuje v médiích čím dál častěji. Jedná se o útoky, které se dějí po celém světě. Velmi mnoho případů je známo především ze Spojených států amerických. Nicméně tyto útoky se nevyhnuly ani České republice. Ten s největšími následky se stal v roce 2015 v Uherském Brodě. Při tomto útoku zemřelo celkem 9 lidí a útočník po zásahu policejní zásahové jednotky spáchal sebevraždu. Sebevražedné ukončení útoku není nic ojedinělého. Pachatel totiž ve většině případů nemá vypracovaný únikový plán. Jeho cílem je usmrtit, nebo zranit co nejvíce lidí. Terčem útoků jsou místa, kde se vyskytuje hodně osob. Útok probíhá velmi rychle a je velmi agresivní. Je velmi obtížné na něj reagovat a prevence je velmi komplikovaná. Následky takového útoku jsou velmi tragické, a proto jsou tyto útoky pro společnost opravdu nebezpečné. V ostravské nemocnici útočil dle této metodiky tzv. „Osamělý vlk“. Útoky takovýchto psychicky narušených jedinců jsou motivovány jinak, než ideologicky, ale mohou mít stejný průběh i dopady, jako akce teroristů. Obecně je útočník charakterizován jako ozbrojený pachatel, který má čin dopředu velmi dobře promyšlený a naplánovaný. V drtivé většině případů nepočítá s tím, že by útok sám přežil. Tento jedinec má jediný cíl, a to usmrtit co nejvíce osob před tím, než bude zastaven, nebo než sám spáchá sebevraždu. Z hlediska právního výkladu je aktivní střelec masový vrah, na čemž se také shoduje většina odborníků v oboru.

Nyní si ale položme otázku, zda šlo danému případu zamezit a zda Ministerstvo vnitra ČR včele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem provedlo adekvátní opatření vedoucí ke snížení takovýchto útoků, majících za následek ztrátu lidských životů. Z našeho pohledu šlo udělat více. Policie ČR po zjištění pachatele zveřejnila, že střelec nebyl držitelem legální zbraně a měl trestní minulost (tři záznamy za násilnou a drobnou majetkovou trestní činnost). V této souvislosti zmíníme systémovou chybu v organizaci základních útvarů pořádkové policie, kdy došlo ke zrušení oddělení třetího a čtvrtého typu. Na těchto odděleních sloužili policisté, kteří měli výbornou místní a osobní znalost ve svém regionu a měli tyto „závadové osoby“ tzv. pod kontrolou. Jako další krok, které mělo ministerstvo vnitra provést, spatřujeme v tom, že po zkušenostech převážně z ciziny mělo iniciovat změnu Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., v paragrafu 279 – Nedovolené ozbrojování, a požadovat pro pachatele vyšší trest, a to konkrétně v odstavci 1, kde se uvádí: „Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Útočník z ostravské nemocnice spáchal vražedný útok pomocí nelegálně držené zbraně CZ 75 B.  

Hnutí SPD bude činit takové kroky a navrhovat takové zákony, aby se zamezilo podobným tragédiím. Soustrast všem pozůstalým a veliké poděkování všem zasahujícím v rámci IZS.

2019-12-12T06:22:53+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0