Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: Školy nesmí sloužit k ovlivňování žáků multikulturní ideologií!

Aktualita

Radek Rozvoral: Školy nesmí sloužit k ovlivňování žáků multikulturní ideologií!

Naše školy by měly dětem zaručit kvalitní vzdělání a ne na ně manipulativně politicky působit. 

Nesmíme dopustit další případy politické manipulace našich dětí ve vzdělávacích institucích, tak jak se to stalo na základní škole Vejrostova v Brně. Nebezpečnost této manipulace vidíme v tom, že se od tak malých dětí v první a druhé třídě ZŠ požadovalo, aby přispěly ze svých úspor na africké děti imigrantů, což bylo prezentováno v kontextu špatných životních podmínek imigrantů. Proto absolvují nebezpečnou cestu po moři do zemí EU a my jsme povinni jim pomoci.

Hnutí SPD ve svém programu dlouhodobě prosazuje dostupné vzdělání pro všechny. Ve školství musí skončit ideologizace a ukvapené reformy. Trváme na zavedení kvalitativních standardů do celého průběhu vzdělávání a prosazujeme zásadní omezení administrativy škol. Nechceme v žádném případě rušit speciální školství a dětské domovy, ale odmítáme další inkluzi ve školství, která stála daňové poplatníky mnoho peněz a nic pozitivního nepřinesla (spíše naopak). Chceme, aby se do škol vrátil řád, gymnázia vyučovala kvalitní matematiku a učňovské školy rozšiřovaly nabídku učňovských oborů. Vzdělávací instituce musí přinášet znalosti a dovednosti umožňující mladým lidem najít dobré uplatnění v jejich profesním životě. V žádném případě by školy neměly sloužit jako nástroj k jednostrannému ovlivňování žáků k nějakému politickému názoru.

Základní škola Brno, Vejrostova 1, zorganizovala dle iDNES.cz v říjnu tohoto roku pro žáky prvního stupně besedu se zástupci neziskové humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ti během této besedy měřili dětem obvod rukou a názorně jim vysvětlovali, jaké míry mají africké podvyživené děti a žádali je o peníze. Že to byla připravená akce cílená na děti, které ještě o politice nemají přehled a ani by to nikdo od nich neměl vzhledem k jejich věku vyžadovat, potvrzují výpovědi dětí, které svůj negativní zážitek z besedy tlumočily rodičům. Viz konstatování maminky, kterou její dítě po návratu z besedy žádalo o peníze, aby (jako většina dětí) přispělo na jídlo pro podvyživené africké děti, které se dostaly cestou po moři do Evropy. Tyto aktivity na základní školu rozhodně nepatří!

Hnutí SPD toto jednostranné ovlivňování žáků multikulturní ideologií zásadně odmítá. Dle nabízených informací z webových stránek základní školy Vejrostova v brněnské části Bystrc lze usoudit, že tato instituce nabízí pro své žáky celou řadu aktivit, které přispívají k jejich rozvoji, ale do budoucna by se měla vyvarovat akcím s politickým podtextem. Ve školách by měli proces vzdělávání dětí realizovat zkušení pedagogové, kteří obsah vzdělávacích aktivit umí přizpůsobit věku těch, které vzdělávají. I z tohoto důvodu máme v našem programu, aby učitelé byli chráněni státem a měli opět respekt svých žáků i rodičů. Proto prosazujeme, aby plat učitele dosahoval výše 130 procent průměrné mzdy. Jedině tak zajistíme, že se do pozic učitelů dostanou lidé, kteří budou ve své práci spokojeni a budou zabezpečovat kvalitní vzdělávání.

2019-12-03T06:53:11+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0