Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: V úsilí o zamezení vstupu nelegálních imigrantů do naší republiky nepolevíme!

Aktualita

Radek Rozvoral: V úsilí o zamezení vstupu nelegálních imigrantů do naší republiky nepolevíme!

Každý stý z obyvatel Evropy má status nelegálního imigranta, v USA je to téměř každý třicátý občan.  

Tato čísla vztahující se k roku 2017 zveřejnili letos v listopadu ve své studii výzkumníci z amerického výzkumného střediska Pew Research Center, ve které uvádějí nárůst nelegálních imigrantů v evropských zemích oproti roku 2014 skoro o třetinu. 

Hnutí SPD prioritně prosazuje svůj program, ve kterém stanovilo zásadní kroky k zajištění bezpečnosti naší země a jejich občanů. Především odmítá vnuceně přijímat nelegální imigranty a je proti islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu. Dle uveřejněných výsledků ze studie amerického výzkumného střediska Pew Research Center z listopadu tohoto roku jednoznačně vyplývá, že příliv nelegálních imigrantů do evropských zemí neklesá. V roce 2014 zmíněná studie odhadovala mezi 3 až 3,7 miliony imigrantů, v roce 2017 jich bylo odhadováno mezi 3,9 až 4,8 miliony. Zmiňovaná studie též uvádí, že v České republice bylo bez řádného pobytového statusu 100.000 až 200.000 imigrantů, což v přepočtu znamená, že do této kategorie spadá každý padesátý až stý občan. Tato výzkumem získaná data nás jenom utvrzují, abychom činili intenzivnější kroky k zamezení příchodu nelegálních imigrantů do naší republiky.

Výstupy z tohoto výzkumu předložilo formou studie výzkumné centrum Pew Research Center, které bylo založeno v roce 2004 v USA, se sídlem ve Washingtonu. Pew Research Center je americký think tank s více než 150 zaměstnanci, který poskytuje informace o sociálních otázkách, veřejném mínění a demografických trendech, které ovlivňují Spojené státy a ostatní svět. Provádí dlouhodobé průzkumy veřejného mínění, demografický výzkum, analýzu mediálního obsahu a další empirický výzkum v oblasti sociálních věd.

V listopadu letošního roku uveřejnil tento institut na svých webových stránkách výstupy z provedeného výzkumu mapující počty nelegálních imigrantů v USA i v ostatních zemích, včetně Evropy. V Evropě výzkumníci do své studie zahrnuli údaje z osmadvaceti zemí Evropské unie včetně Česka a také čtyř zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO – Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko). V EU podle výzkumu prováděného v roce 2017 žilo přes 513 milionů obyvatel, v zemích ESVO dalších více než 14 milionů a z tohoto počtu připadl do kategorie nelegálních imigrantů téměř každý stý občan (uvádí se jejich počet až 4,8 milionu). Sedmdesát procent všech imigrantů z těchto 32 evropských zemí přitom žilo ve zmiňovaném roce bez povolení k pobytu ve čtyřech zemích: Německu, Francii, Itálii a Británii.

Za imigranta „bez povolení“ studie považuje všechny žadatele o azyl, jejichž žádost ještě úřady nevyřídily, a také ty, jejichž žádost zamítly a nařídily jim danou zemi opustit. Kromě nich autoři studie zahrnuli do odhadů cizince, kteří na území 32 evropských států zůstali poté, co jim vypršelo řádné vízum, či ty, kteří hranice překročili nelegálně a nepožádali o žádnou formu legálního pobytu. Třicet procent všech imigrantů bez povolení k pobytu na území EU a ESVO pochází podle studie z oblasti Asie a Tichomoří, kam patří i Afghánistán, více jak pětina ze zemí severní Afriky a Blízkého východu, téměř pětina ze subsaharské Afriky a osm procent ze Severní a Jižní Ameriky. V roce 2017 tvořili většinu z těchto imigrantů, jimž se studie věnovala, muži mladší 35 let. Největší počet více než 10 milionů neoprávněných přistěhovalců v roce 2017 bylo dle studie v USA. Budeme-li vycházet z celkového počtu obyvatel v USA ve sledovaném roce, tak nám vychází, že nelegální imigranti zde tvoří celkem tři procenta.

Hnutí SPD vnímá tyto výstupy z provedené studie za alarmující a potvrzující skutečnost, že počty nelegálních imigrantů mířících do zemí EU neklesají, ba spíše naopak. V úsilí o zamezení vstupu nelegálních imigrantů do naší republiky nepolevíme.

2019-11-18T09:25:39+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0