Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: Odmítáme nevkusnou propagaci homosexuality včetně genderové ideologie!

Aktualita

Radek Rozvoral: Odmítáme nevkusnou propagaci homosexuality včetně genderové ideologie!

Základ našeho státu spatřujeme ve funkční, tradiční a přirozené rodině, kterou tvoří muž a žena společně vychovávající děti.

V poslední době však spatřujeme přehnanou, někdy až nevkusnou propagaci ideologie genderismu, která je vedena s cílem promyšleného pomalého ničení tradiční a přirozené rodiny, skládající se z muže, ženy a dětí.   

Hnutí SPD má v této otázce zcela jasno. Podporujeme tradiční přirozenou rodinu, kterou považujeme za základní buňku naší společnosti a kterou vnímáme jako rovnocenný partnerský vztah muže a ženy, kteří spolu vychovávají děti. V rámci našeho programu prosazujeme pro tyto rodiny vytvoření takových podmínek, aby se v naší vlasti cítily dobře a měly i dostatek času a financí na výchovu svých dětí. Rozvíjejme u nich úctu k národním tradicím a k lásce ke své vlasti. Tento odkaz se přenáší už mnoho generací, tak, jak nás vychovávali naši rodiče, tak my budeme vychovávat naše děti. Muž a žena jsou v základním rodinném svazku rovnocennými partnery a společně tvoří harmonický svazek, který zajišťuje společnou výchovu dětí.  V poslední době spatřujeme až nezdravou propagaci různých komunit, které potlačují význam a úlohu tradiční rodiny.

Jako příklad uvedu tři vybrané projekty financované z Evropské unie, kde nemalé finanční částky končí v různých neziskových organizacích a cílí také na ovlivňování názorů mladší generace. V současné době jsou propagovány na sociálních sítích a zaměřeny jsou na studenty středních a vysokých škol.

První příklad uvedu festival Prague Pride, který je orientován k propagaci homosexuální tematiky s cílem přiblížení života leseb, gayů, bisexuálů a transexuálů (LGBT) majoritní populaci. Na financování a propagaci letošního festivalu se podíleli i pražští zastupitelé z tzv. „sluníčkářských“ politických stran.

Jako druhý příklad nesmyslného financování peněz Evropské unie uvedu projekt, v rámci kterého jedna základní škola v Barceloně vyřadila některé pohádkové knihy s odůvodněním, že jsou sexistické. Barcelonská školská komise rozhodla, že některé ze zařazených knížek v místní knihovně jsou pro děti a jejich další psychosociální vývoj nevhodné. Tato školská komise, která je oficiálně zřízena pro rovnost pohlaví, z místní knihovny této školy vyřadila přes 200 pohádkových knih, o kterých samovolně rozhodla, že jsou nevhodné z důvodů šíření stereotypů o mužské a ženské roli. V barcelonské škole Taber v oddělení pro ty nejmladší děti do šesti let tak byla odstraněna z nabídky téměř třetina knih, což postihlo i českou pohádku Františka Hrubína Červenou Karkulku.

Jako poslední příklad uvedu publikaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem „Péče o děti v mikrojeslích“, kde je rozpracovaný manuál, jak mají být děti v mikrojeslích vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností, k vědomí odlišností mezi lidmi, s důrazem na potírání mužských a ženských rolí. To je určeno pro děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let! Evropská unie tak vynakládá velké úsilí, kterým chce dosáhnout změn vedoucích ke genderové neutrálnosti.

Kupodivu toto úsilí již vyslyšely některé velké obchodní značky, jako příklad uvedu firmu Mattel a její genderově neutrální panenku Barbie, MasterCard, populární seznamku Tinder a poslední známý případ, kdy drogistický gigant Procter & Gamble stáhne z obalů produktů značky Always symbol Venuše, který značí ženské pohlaví. O změnu se zasadili aktivisté, kteří podotýkali, že ne všichni, kteří menstruují, jsou ženy, a ne všechny ženy menstruují. Kroky vedoucí ke genderové neutralitě podnikla i novozélandská armáda, která povoluje vojákům (mužům) nosit make-up.

Hnutí SPD nemá nic proti žádné minoritě, která žije v naší republice, když dodržuje naše zákony a nerozdmýchává negativní projevy a nálady mezi obyvateli. Zcela ale odmítáme propagaci a podporu homosexuality a genderové ideologie, a to na úkor klasického, standardního typu rodin. Pro nás je prioritní rodina, kterou tvoří svazek muže a ženy, jejichž důležitým posláním je výchova dětí.

2019-10-31T06:16:21+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0