Úvodní stránkaNovinkyRadim Fiala: Náš europoslanec a psychiatr Ivan David se vyjádřil ke kauze rezignace doktora Jaroslava Matýse na všechny veřejné funkce za popis poruchy, kterou trpí dětská aktivistka Greta Thunbergová.

Aktualita

Radim Fiala: Náš europoslanec a psychiatr Ivan David se vyjádřil ke kauze rezignace doktora Jaroslava Matýse na všechny veřejné funkce za popis poruchy, kterou trpí dětská aktivistka Greta Thunbergová.

Doktor Matýs byl dle něj přinucen odstoupit, protože nebyl lhostejný a nemlčel v dnešní době, kdy je to už zase předpokladem úspěšného přežití. „Byl identifikován jako škůdce veřejně mluvící o chybách a penězovodech v rámci připravované reformy psychiatrie,“ řekl Ivan David. Vidíme, že kvůli kritice Grety Thunbergové či kvůli odporu k neomarxismu jsou dnes lidé nuceni opustit práci jako za bolševika…

Matýs nebyl podle Davida předsedou sekce dětské a dorostové psychiatrie náhodou. „Všichni kolegové, s nimiž jsem hovořil, velmi chválili jeho odborné kvality a zejména jeho pracovitost, která ho přivedla k mimořádně velkým profesním zkušenostem. Vedle svého oboru se vyzná i v právní problematice a v systému fungování zdravotnických institucí. Byl přinucen odstoupit, protože nebyl lhostejný a nemlčel v dnešní době, kdy je to už zase předpokladem úspěšného přežití. Jeho vyjádření k Aspergerově syndromu byla jenom záminka,“ řekl David.

Matýs hovořil o tom, co osobám s touto diagnózou je nebo často bývá společné. Mnohé z toho je z chování Gréty Thunbergové podle Davida jasně a nepochybně patrné. Zejména pro odborníka s dlouholetými zkušenostmi. „Nebudeme si zastírat, že i laici jasně vidí, že Gréta T. není eufemisticky řečeno, úplně běžně se chovající šestnáctiletá dívka. Laici však nemají zkušenost, která by jim umožňovala Grétu T. někam zařadit. Postarala se o to sama Gréta,“ uvedl David.

Existuje obor „telepsychiatrie“, kdy psychiatři diagnostikují pomocí technických prostředků telekonference. „Kdysi jsem se zúčastnil mezinárodní studie, kde odborníci z mnoha zemí diagnostikovali pacienty z Kalifornie na videozáznamech a ruské pacienty které mohli společně vyšetřovat. Shoda byla až překvapivě vysoká, a to i mezi odborníky, kteří nerozuměli slangu amerických pacientů nebo neuměli rusky. Já vím, že výraz ´na dálku´ má vyjadřovat malý objem málo specifických informací. Dr. Matýs však neřekl, že je schopen Grétu T. diagnostikovat do podrobností. Naopak to vyloučil. Je jasné, že ji nemohl podrobit standardnímu pohovoru,“ řekl Ivan David.

Podle Davida hodně záleží na tom, nakolik je osoba, o níž se hovoří, populární nebo až nedotknutelná. „Pravdoláskaři včetně psychiatrů ověnčených tituly se s klidem vyjadřují o prezidentu republiky jako o dementním, ačkoli jeho výkony tomu evidentně neodpovídají. Vědí, že mainstreamová média proti nim nepovedou kampaň, naopak je budou ochotně citovat. Gréta je ovšem modla a jakékoli jiné než pozitivní vyjádření o ní se nepromíjí. Do hodnocení se promítá politická moc zprostředkovaná médii. Tvrzení, že prezident republiky je dementní, je zjevně chybné a proto autory takových výroků diagnostikuji jako hlupáky. Jak jsem uvedl, diagnostikujeme všichni a stále,“ řekl ostře Ivan David.

Reforma psychiatrie je dle něj od svého počátku fakticky součástí nové ideologie, která vychází složitou metamorfózou z Frankfurtské školy. „Předpokládá se, že lidé mají nejen přirozeně stejná práva, ale jsou stejní, svobodní, mají právo na všechno a je povinností společnosti jim to zajistit, zejména když patří k menšinám. Souvislost s inkluzí ve školství je zřejmá. Každý má právo na vzdělání, ergo, každý stejné, takže mají chodit do stejné školy. Škola již není vzdělávací a výchovné zařízení, v němž má být dosaženo maximálního vzdělání, ale prý má sloužit socializaci ve smyslu přijetí jinakosti a pochopení, že jsme všichni stejní. Společnost má ke každému, zejména k menšinám, povinnosti, nikdo však nemá povinnosti ke společnosti. Takto hromadně uplatňovaná lhostejnost, ne-li odpor ke společnosti společnost přežít nemůže. Pacienti se mají integrovat do komunity, která se ale zvolna rozpadá,“ řekl David.

Doktor Matýs podle Davida patří k těm nemnoha, kteří se zapojením do přípravy „reformy“ snaží zachránit, co se dá. Byl identifikován jako škůdce veřejně mluvící o chybách a penězovodech. A to se neodpouští.

Ivan David dále uvedl, že inkluze je pro děti s tělesnými vadami, pokud jsou přiměřeně nadané a schopné školu zvládnout, přínosem. Přínosem je i pro jejich spolužáky. Naopak pro děti s těžkými smyslovými vadami nebo mentálně retardované není vzdělávání v běžných školách přínosné a vyžadují speciální vzdělávací zařízení. „Přínosem nejsou ani pro své spolužáky, naopak zdržují a snižují celkovou úroveň vzdělávacího procesu. Mentálně retardovaní vidí, že na spolužáky nestačí a není jim mezi nimi dobře. Je pro ně příznivější ´pomalejší škola´, jak charakterizovala svoje vzdělání jedna moje pacientka,“ vysvětlil David.

Vidíme, že kvůli kritice Grety Thunbergové či kvůli odporu k neomarxismu jsou dnes lidé nuceni opustit práci jako za bolševika…

http://www.novarepublika.cz/…/nejde-jen-o-psychiatra-dr-mat…

2019-10-25T18:29:00+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0