Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: Z důvodu větší bezpečnosti našich občanů požadujeme kontrolu státních hranic!

Aktualita

Radek Rozvoral: Z důvodu větší bezpečnosti našich občanů požadujeme kontrolu státních hranic!

Ze zveřejněných analýz Ministerstva vnitra ČR a z výroční zprávy policie Spolkové republiky Německo je patrné, že počty imigrantů nelegálně překračujících hranice z České republiky do Německa neklesají, ba naopak se zvyšují.

Hnutí SPD nemá důvod nevěřit údajům uvedeným ve výroční zprávě německé spolkové policie za rok 2018, kterou v Berlíně představil ministr vnitra Horst Seehofer. Ve zprávě se uvádí, že se počet imigrantů, kteří nelegálně překročili hranice z České republiky do Německa, zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4.035, vloni to bylo 4.295, což je nárůst o 6,5 procenta. Zpráva též uvádí, že vloni Německo vrátilo zpět do naší republiky celkem 942 těchto závadových osob. To je i jedním z důvodů, proč chce německý ministr vnitra Horst Seehofer provádět kontroly u hranic s Českou republikou. Naše hnutí SPD podporuje příhraniční spolupráci s policií Spolkové republiky Německo, ale prioritně by měla Policie České republiky za pomoci svých sil a prostředků zavést hraniční kontroly, pomocí kterých by byla zajištěna větší bezpečnost občanů žijících v naší republice.

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) je gestorem problematiky imigrace a mezinárodní ochrany v České republice, a to jak na úrovni legislativně – koncepční, analytické, tak i realizační. V rámci MV ČR za tuto oblast zodpovídá odbor azylové a migrační politiky (OAMP). Tento odbor ve své „Čtvrtletní zprávě o migraci – I. 2019“, uvádí zpracované údaje k nelegální imigraci za období od 1.1.2019 do 31.3.2019. V tomto období bylo na území České republiky zadrženo celkem 1.372 osob. Z nich pak 103 osob bylo zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích a 1.269 při nelegálním pobytu. Na nelegální imigraci se podíleli státní příslušníci 78 států. (dle portálu Ministerstva vnitra ČR)

Obdobná statistika vedená Službou cizinecké policie PČR ještě údaj 1.372 zadržených osob v prvním čtvrtletí tohoto roku porovnává se shodným obdobím roku 2018 a konstatuje, že došlo k navýšení o 158 osob, což představuje nárůst o 11,5 procent. Při tranzitní nelegální imigraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 59 osob. Pro vstup do České republiky použily zejména hraniční přechody s Rakouskem a Slovenskem s cílem pokračovat dále do Spolkové republiky Německo. Nejvíce zajištěných cizinců pocházelo z Iráku (18 osob), Afganistánu (10 osob), Sýrie a Jemenu (obě země po 7 osobách). Ve sledovaném období k této problematice řešili policisté celkem 9 osob, které napomáhaly k nelegální imigraci. Z nich bylo 6 občanů z České republiky, po jedné z Ukrajiny, Vietnamu a Iráku. Též policisté v prvním čtvrtletí letošního roku řešili pět případů účelových sňatků, dva případy se týkaly nelegálního převádění přes hranice a dva případy umožnění pobytu za pomoci neregulérních potvrzení v řízení o pobytu. (dle portálu Policie ČR).    

Naše hnutí SPD od svého vzniku trvale bojuje proti všem formám nelegální imigrace do naší republiky, což je i jedna z priorit obsažená v programu hnutí SPD. V současné době zaznamenáváme zvýšené počty imigrantů, kteří z velké části využívají naší republiku jako tranzitní zemi k jejich další cestě, převážně do Německa. To se ale může každou chvíli změnit a naše země bude pro imigranty zemí cílovou, což nesmíme nikdy připustit. Apelujeme na všechny naše bezpečnostní složky, a nejvíce konkrétně na ministra vnitra České republiky, k přijetí vhodných a účinných opatření spočívajících v ochraně našich hranic.

2019-07-26T09:27:23+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0