Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: Naší povinností je ochránit Českou republiku před nelegálními imigranty!

Aktualita

Radek Rozvoral: Naší povinností je ochránit Českou republiku před nelegálními imigranty!

Příliv nelegálních imigrantů do evropských zemí neustává, což je tvrdá realita. Naše republika dnes slouží těmto imigrantům prozatím spíše jako tranzitní země, ale nikdo nemůže vědět, co může nastat v blízké budoucnosti.     

Hnutí SPD bude dále všemi dostupnými prostředky podnikat zásadní kroky k zajištění bezpečnosti naší země a jejich občanů. Velmi razantně odmítáme nařizování z Bruselu přijímat nelegální imigranty a odmítáme islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu. Stále probíhající nelegální imigrace převážně z afrických zemí do Evropy je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku s velkou pravděpodobností může ohrozit svobodu, demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře nebo náboženství, ale nedovolíme, aby v České republice vznikaly buňky radikálních muslimů. Naše společnost má své dlouhodobé křesťanské národní tradice a kulturu, která je neslučitelná s ideologií, jež tito islámští imigranti vyznávají.

To, že nelegální imigrace muslimů do evropských zemí je velký problém a bezpečnostní hrozba, dnes vidí každý z nás a veřejně to přiznávají i ti, kteří v minulosti masivní příliv nelegálních imigrantů do Evropy podporovali, jako např. bývalý šéf německé kontrarozvědky Maassen. Ten dnes zastává názor, že nejvyšší státní představitelé v čele s Angelou Merkelovou nevědí, jak si poradit s neustálým příchodem nových muslimů do Německa, neboť přijatá opatření v této souvislosti nepřinášejí očekávané výsledky. Imigranti stále hledají další cesty, jak se dostat do evropských zemí a volně se tam pohybovat. To jim umožňuje schengenský prostor, což je označení pro území 26 evropských států, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. To bohužel znamená, že kromě slušných občanů evropských zemí se mohou přes hranice volně pohybovat i zločinci a teroristé, aniž by je kdokoli prověřil.

Nyní ale současná situace žádá kontrolu na našich státních hranicích, což potvrzují i zveřejněné údaje o počtech skupin muslimských imigrantů, které byly zadrženy při nelegálním přechodu přes naši republiku. Těchto případů od roku 2015 stále přibývá a organizátoři, kteří z toho mají obrovské nelegální finanční zisky, volí stále nové a schůdnější způsoby. Mezi ně patří mezinárodní vlaková spojení, autobusové spoje, osobní i nákladní automobilová doprava. Nově začala být využívána doprava přes Českou republiku z letiště Václava Havla v Praze, kam se imigranti dostávají pomocí charterových letů. Nově též zkoušejí možnosti převozu v kamionech, kam se dostávají, aniž o tom řidiči přejíždějící přes Českou republiku věděli.

V této souvislosti apelujeme na Ministerstvo vnitra ČR o zavedení stálých kontrol na našich hranicích se zaměřením na zamezení nelegální imigrace. Od 1. července 2019 převzala Česká republika předsednictvo V4 a jako prioritní cíl si stanovila imigraci a ochranu hranic. Policisté ze Služby cizinecké policie a policisté Odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování zveřejňují případy, kolik se jim podařilo zadržet těchto nelegálních imigrantů a rozbít převaděčských skupin. Ano, velmi si vážíme práce naší policie a všech příslušníků bezpečnostních sborů, ale těchto výsledků bylo dosaženo v rámci jednotlivých připravovaných bezpečnostních akcí. My ale požadujeme stálou kontrolu našich státních hranic, neboť počty jejich přechodů nelegálními imigranty pokračují, což potvrzují i výsledky realizovaných akcí policie, které jsou zveřejňovány na webových stránkách policie.

Hnutí SPD si stojí za svým programem, v němž říkáme „Ne islámu, ne teroristům. Víc je bezpečnost našich občanů.“ Chceme zachovat to, co zde naši předkové několik století budovali a jejich odkaz předávat dále našim dětem, neboť to jsou hodnoty, které u občanů posilují vlastenectví a národní cítění. Chováme úctu i respekt k ostatním státům a to samé očekáváme od nich. O tom, jaké osoby si do naší republiky pustíme, si chceme rozhodovat sami a vždy u nich požadujeme provádění standardních úkonů, zda nepředstavují pro naši republiku bezpečnostní riziko.

2019-07-16T09:54:19+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0