Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha!

Aktualita

Radek Rozvoral: Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha!

V sobotu 13. července 2019 proběhla v Praze VI. celostátní konference hnutí SPD pod názvem „Česká republika na 1. místě! – Vlastenectví je čest, hrdost a odvaha!“

Konference byla z větší části zaměřena ideově na politický program hnutí. Vystoupil jsem zde z pozice člena předsednictva s projevem zaměřeným na přímou demokracii a obecné referendum:

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a kolegové, vážení hosté!

V úvodu mého vystoupení mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil. Vy, co jste zde přítomní, zastupujete své krajské organizace hnutí SPD na základě jejich mandátů. V této souvislosti mě velice potěšila informace, že zájem o účast na dnešní celostátní konferenci byl velmi vysoký, což je zde vidět. Ti co se sem dnes nedostali, zajisté Vašim prostřednictvím dostanou informace, které se zde dozvíte, a tak proniknou ke všem našim členům, členům čekatelům i sympatizantům. 

Čas rychle letí a už to jsou čtyři roky, kdy hnutí Svoboda a přímá demokracie vzniklo a opět jsme se zde po roce v takovémto formátu sešli, abychom si zhodnotili svou práci. Znovu s radostí konstatuji, že jsme s dosaženými výsledky spokojeni, ale zároveň podotýkám, že je před námi řada dalších úkolů, takže ve své práci musíme ještě s větší intenzitou pokračovat a tak naplňovat náš vlastenecký program. To je naše povinnost ke všem občanům této republiky, kteří nám důvěřují a volí nás. Ta spokojenost s dosaženými výsledky je zásluhou práce všech vás tady v sále přítomných, všech krajských regionálních klubů, všech členů, členů čekatelů a sympatizantů hnutí, v čele s celorepublikovým předsednictvem.

Naše hnutí SPD staví svou činnost na svém vlasteneckém programu a na základě prioritního prosazování prvků přímé demokracie. V současné situaci jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí „Svobodu a přímou demokracii švýcarského typu“. Lidé mají dostat prostor se k mnoha otázkám svobodně vyjadřovat a rozhodnutí většiny pak ostatní respektují. To je hlavní zásada přímé demokracie. Pokud ale cítí občané potřebu se vyjádřit ke specifickým otázkám a není jim to umožněno, je to jasný důkaz, že občané nemají přímou moc podílet se na rozhodování ve věcech, které se jich přímo dotýkají a ovlivňují jejich život v naší republice.

U nás je většinou politických subjektů prosazována tzv. „zastupitelská demokracie“, která ale zachovává moc pro politické subjekty jako privilegium a je to taková neurčitá forma polodemokracie. Naše hnutí „Svoboda a přímá demokracie“ jako jediný politický subjekt v současném Parlamentu České republiky prosazuje a činí kroky vedoucí ke změně našeho politického systému směrem k přímé demokracii, tedy k přímé a vymahatelné odpovědnosti politiků. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Prosazujeme také široký zákon o referendu, aby občané mohli v zásadních otázkách sami rozhodovat o své budoucnosti. Návrhy našich zákonů nejen k této problematice jsou zpracovány a připravené k projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Předsednictvo našeho hnutí spolu se všemi dalšími poslanci, kterých máme v Poslanecké sněmovně celkem 19, zde odvádí práci pro naše hnutí na té celorepublikové a zákonodárné úrovni.

Jak všichni moc dobře víte, jako první zákon, který jsme po sněmovních volbách předložili v Poslanecké sněmovně, byl zákon o celostátním referendu a to proto, že tento zákon je vlajkovou lodí k postupnému nastolení opravdové demokracie. Naši poslanci navrhli zákon o celostátním referendu s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu povede ke kvalitnější demokracii v České republice. Referendum je v České republice velmi častým předmětem debat a za posledních pětadvacet let bylo jeho zavedení do právního řádu v podobě ústavního zákona navrženo již mnohokrát. V české ústavě je totiž přítomen příslib budoucího zakotvení referenda, a to v článku 2, odst. 2. Přesto se celostátní referendum prozatím právní úpravy nedočkalo. Návrh námi předkládaného zákona vychází z přirozeného práva i z ústavního principu, že suverénem v České republice jako i v každé demokracii jsou občané, kteří mají právo podílet se na řízení státu a měli by mít možnost rozhodovat o zásadních otázkách. Stávající systém to dnes občanům neumožňuje. Zákon o referendu dá do rukou občanů naší země nástroj, pomocí kterého budou moci svobodně a odpovědně rozhodovat o zásadních věcech, které jsou z jejich pohledu prioritní a na základě výsledků referenda budou moci zavázat politiky k přijetí či nepřijetí různých opatření.

Politika od vzniku samostatné České republiky prošla dynamickým vývojem, přičemž podle představitelů našeho hnutí SPD je doplňování zastupitelské formy demokracie prvky přímé demokracie jedna z možností, jak zvýšit kvalitu demokracie v zemi či jak demokracii prohloubit. V současnosti je zakotvení a běžné užívání referenda požadováno určitou částí české politické reprezentace, stejně jako velkou částí veřejnosti. To je také důvodem, proč je potřeba se problematikou nástrojů přímé demokracie zabývat a postupně je zapracovávat do zákonných norem. Musí to být ale takovou formou, aby bylo vůbec možné referendum vyhlásit.

Teď se pojďme podívat, jak vypadá projednávání tohoto návrhu zákona v Parlamentu. I přes to, že se některé politické strany jako je ANO, Piráti, ČSSD a KSČM ihned po volbách dušovaly, že jsou pro přijetí zákona o celostátním referendu, nedopadlo prozatím jeho projednávání moc valně. Zákon prošel zatím jen prvním čtením a to společnou rozpravou tří návrhů tohoto zákona. Kromě SPD totiž předložila návrh o obecném referendu také ČSSD a KSČM. Po několika jednáních se nakonec rozhodlo, že výchozím návrhem zákona pro druhé čtení, které ještě nenastalo, bude návrh z dílny ČSSD, což je pro nás nepřijatelné. Jsou zde totiž podmínky, které jsou z našeho pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit. Jenom pro upřesnění uvedu pár z našeho pohledu nesplnitelných podmínek pro vyhlášení takto navrhovaného referenda:

  1. návrh petice musí být podepsaná nejméně 850.000 občany České republiky, kteří dosáhli věku 18 let,
  2. časová proveditelnost je do 6 měsíců ode dne oznámení zahájení sběru podpisů pod petici,
  3. rozhodnutí je přijato, pokud nadpoloviční většina občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví na otázku položenou v referendu kladně, nebo záporně, tzn. nadpoloviční většina všech voličů.

Takže suma sumárum, aby se vůbec mohlo o něčem hlasovat, je potřeba nasbírat 850.000 podpisů do šesti měsíců a aby bylo referendum platné, je potřeba, aby se ho zúčastnilo více jak 50% oprávněných voličů. Takže vidíte, že tento předložený návrh zákona o celostátním referendu z dílny ČSSD, které podporuje i hnutí ANO a Piráti je nakonec koncipován pouze tak, aby se takzvaně vlk nažral a koza zůstala celá. Tedy, když už máme v ústavě o přímém rozhodování občanů zmínku, tak alibisticky nějaký vykastrovaný zákon o celostátním referendu přijmeme, ale jen takový, aby nebyl nikdy použitelný. V referendu navrženém ČSSD nelze též rozhodovat o členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci, což jsou také velice důležité věci, o kterých by občané měli mít právo rozhodovat.

Další velkou překážkou pro schválení zákona o celostátním referendu je přístup Senátu, jehož zástupci na všech schůzkách již dopředu dávali najevo, že je v horní komoře Parlamentu k tomuto zákonu velký odpor. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústavní změnu zákona je potřeba pro jeho schválení třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina všech přítomných senátorů. Tato podmínka s negativním postojem většiny senátorů nám napovídá, že s prosazením zákona o celostátním referendu bude i v tomto volebním období obrovský problém. My se ale nevzdáme a i nadále budeme bojovat o to, abychom alespoň nějaký zákon o celostátním referendu prosadili.

Vážené dámy, vážení pánové, závěrem této zprávy mi ještě dovolte, abych vám všem velice poděkoval za práci, kterou jste pro hnutí doposud odvedli, a vím, že někteří z Vás pracují opravdu velice poctivě. Velké poděkování patří především našemu předsedovi Tomio Okamurovi, který je alfou i omegou veškerého úspěchu našeho hnutí a jeho úsilí a nasazení pro hnutí si zaslouží obdiv. Stejně je tomu i v případě místopředsedy ing. Radima Fialy.

Dále vám všem přeji pevné zdraví, hodně osobních, pracovních a politických úspěchů a vám, co se chystáte na dovolenou se svými blízkými, přeji načerpání sil, které budeme  všichni moc potřebovat.

Ať žije svoboda, ať žije demokracie, ať žije vlastenectví!

2019-07-15T10:54:58+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0