Úvodní stránkaNovinkyRadim Fiala: Přečetl jsem si rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou a i když s ním v některých věcech nesouhlasím, tak má rozhodně pravdu v tom, že ti, kdo vystupují ve jménu „liberální demokracie“, povyšují své názory na elitní a jedině platné, a že je potřeba se vrátit ke skutečné demokracii.

Aktualita

Radim Fiala: Přečetl jsem si rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou a i když s ním v některých věcech nesouhlasím, tak má rozhodně pravdu v tom, že ti, kdo vystupují ve jménu „liberální demokracie“, povyšují své názory na elitní a jedině platné, a že je potřeba se vrátit ke skutečné demokracii.

Kardinál také zkritizoval úpadkový neomarxistický Západ či úpadek vzdělání. Obecně lze říci, že hnutí SPD má s kardinálem Dukou společné to, že vystupujeme na obranu tradičních hodnot, tradiční rodiny, vlastenectví, proti masové imigraci a islamizaci a na obranu evropské křesťansko-židovské civilizace. Svatý Václave, nenech zahynouti nám, ni budoucím!

„Naše volba šla na Západ. Jenže pak se stane, že při odhalení sochy Karla Marxe v Německu hovoří předseda Evropské lidové strany a hodnotí kladně přínos Marxe k vývoji společnosti; to je pro mne šokující. Politický model se mění a někdy je těžké říct, kde je Západ a kde Východ,“ řekl například kardinál Duka. Je pravda, že Putinovo Rusko marxismus vyhnalo, ale ten se v podobě sluníčkářského neomarxismu mezitím pevně usídlil v západní Evropě a dnes ovládá Evropskou unii.

Duka již také dříve řekl, že „současná politická reprezentace Ruska však není totéž, jako někdejší bolševická nadvláda“ či „nechci stavět svět do role ďábelského Ruska a nebeského Washingtonu, ani ne naopak“.

„Vadí mi totální rozhádanost, která jde všemi institucemi, všemi organizacemi, nevyjímaje církev a církve navzájem. Myslím, že je to důsledek globalizace a migrace nejen lidí, ale i idejí,“ říká Dominik Duka, s čímž lze též souhlasit. I dříve se vyjádřil k migraci: „Ta obava je potřebná z jednoho důvodu: jsme svědky toho, že multikulturní společnost, tak jak jsme si i vymysleli, nefunguje. Všechny přesuny národů způsobují střety. Hodně pravdy měl Huntington. Teď záleží na tom, do jaké míry ty střety budou násilné a bolestné.“

Kardinál se též jasně vymezil proti elitářským sluníčkářským „lepšolidem“ – takzvaným „liberálním demokratům“: „V ústavě nemáme napsáno, že jsme liberální demokracie. Je to trochu nálepka, kdy ti, kdo vystupují jakoby ve jménu liberální demokracie, povyšují své názory na elitní a jedině platné. Vraťme se k zásadě demokracie a jejímu významu: je to podíl všech na výkonu moci. S nikým by nemělo být jednáno jako s méně hodnotným občanem, ale to je myslím v současném diskurzu mainstreamu uplatňováno ve jménu liberální demokracie.“

A kardinál má pravdu, pokud jde i o otázku vzdělávání: „Je tu třeba i obrovská dekadence ve vzdělání. Myslím, že kdybychom si vzali maturanta řekněme z roku 1937 a absolventa doktorandského studia dnes, byl by na tom lépe ten někdejší maturant.“

Připomeňme další jeho slova: „Na přímluvu sv. Jana Nepomuckého prosíme za Církev v naší vlasti. Kéž biskupové, kněží, jáhni, ale i všichni věřící mají odvahu postavit se zhoubě genderových teorií a hájí přirozený zákon stvoření. Na přímluvu svaté Zdislavy prosíme za naše rodiny. Kéž jsou muži opravdovými muži a dobrými otci, kéž jsou ženy opravdovými ženami a dobrými matkami, aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí.“

Obecně tedy lze říci, že hnutí SPD má s kardinálem Dukou společné to, že vystupujeme na obranu tradičních hodnot, tradiční rodiny, vlastenectví, proti masové imigraci a islamizaci a na obranu evropské křesťansko-židovské civilizace. Svatý Václave, nenech zahynouti nám, ni budoucím!

https://zpravy.aktualne.cz/…/r~1781bebc724811e998d70cc47a…/…

2019-05-15T17:32:07+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0