Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: Nikdy se nic tak zrůdného, jímž byla okupace naší vlasti, nesmí opakovat!

Aktualita

Radek Rozvoral: Nikdy se nic tak zrůdného, jímž byla okupace naší vlasti, nesmí opakovat!

Je naší povinností, abychom již nikdy nepřipustili okupaci naší republiky, jak tomu bylo v roce 1939, kdy nás obsadila německá vojska a vyhlásila Protektorát Čechy a Morava.

V těchto dnech si připomínáme 80 let od okupace naší republiky německými vojsky. Okupované území Německo anektovalo a zřídilo autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Touto okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo dne 30. září 1938 uzavřelo spolu se zástupci tří evropských zemí. Za Německo jí tenkrát podepsal Adolf Hitler, za Itálii Benito Mussolini, za Velkou Británii Neville Chamberlain a Édouard Daladier za Francii. Mnichovská dohoda obsahovala jejich prohlášení, že Československo musí do 10. října roku 1938 postoupit území obývané z části Němci (Sudety) Německu. Zástupci československé strany nebyli k jednání přizváni. Tato dohoda byla završením aktivit Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a Adolfa Hitlera, s cílem rozbít demokratické Československo, což byl jeden z prvních významnějších kroků k jejich ovládnutí celé Evropy.

Toto nebezpečí pro naší republiku začalo od roku 1933, kdy se nacisté chopili moci v Německu a začali si dělat na ní zálusk, pro její polohu a hlavně pro její průmyslový potenciál. Tomuto nebezpečí se Československo snažilo čelit jak budováním silné moderní armády a pohraničních opevnění, tak i posilováním spojeneckých svazků, nově i se Sovětským svazem a Francii. Ještě dne 10. září 1938 prezident Beneš pronáší rozhlasový projev adresovaný Československu i celému světu, který je tlumočen do 13 jazyků. Mimo jiné prohlašuje: „Mám nezlomnou víru v náš stát, v jeho zdravost, v jeho sílu, v jeho odolnost, v jeho skvělou armádu a v nezdolatelného ducha a oddanost všeho lidu. A vím, že náš stát z dnešních obtíží vyjde vítězně.“ Pak ale následoval podpis Mnichovské dohody a prezident Edvard Beneš dne 5. října 1938 rezignoval na svou funkci.

Naneštěstí sled dalších událostí se vyvíjel tak, jak nikdo nechtěl. V důsledku nacistické agrese vůči Československu vznikla 14. března 1939 Slovenská republika, která přes svou formální samostatnost patřila pod nadvládu Třetí říše a zanikla v roce 1945. Na území českých zemí byl vytvořen výnosem Adolfa Hitlera ze dne 16. března Protektorát Čechy a Morava. Následně byla zrušena Československá armáda a bezpečnostní aparát (policie a četnictvo) se dostal do područí německé moci (gestapa). V té době už také probíhala druhá světová válka (začátek byl určen napadením Polska Německem dne 1. září 1939), která postupně zasáhla většinu států světa a vyžádala si více jak 60 milionů obětí.  Mějme tento počet mrtvých stále na paměti a nikdy nedopusťme, aby se něco podobného opakovalo.

Naše hnutí SPD má hlubokou úctu a pokoru k obětem této ničivé války, a je pro nás také závazné udělat vše co je v našich silách, abychom uchránili naše občany před možnými válečnými konflikty. S pietou si připomínáme dny před 80 lety, které se udály v Československu.

2019-03-15T07:00:39+02:00

Aktuality

Bude učit kdokoli?

Pátek 03.07.2020|

Mudr. Ivan David: Bude učit kdokoli? Novela zákona o pedagogických pracovnících, podle které bude výjimka, že učit může i nekvalifikovaný učitel, potvrzena jako pravidlo, pochází z dílny ministerstva školství, ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0