Úvodní stránkaNovinkyRadim Fiala: Musíme říct, že kalamitní situace, kterou dnes ve Sněmovně projednáváme, nespadla z nebe.

Aktualita

Radim Fiala: Musíme říct, že kalamitní situace, kterou dnes ve Sněmovně projednáváme, nespadla z nebe.

Její příčinou je dlouhodobé ignorování názorů odborníků a současná koncepce lesního hospodaření. Odpovědnost za zanedbání tohoto problému leží plně především na minulém vedení Ministerstva zemědělství a samozřejmě minulé vládě.

Místo rozvoje lesních porostů, které by vycházely z názorů odborníků, jsme v posledních letech slyšeli o problémech v zadávání veřejných zakázek v lesním hospodářství.
Zdá se, že právě tato oblast byla místem, kam se soustředila pozornost, a nebyl slyšet varovný hlas lidí, kteří lesu rozumějí a kteří na příchod této katastrofy dlouhodobě upozorňovali. Pouze lesy České republiky přináší do státního rozpočtu ročně přes pět miliard korun.

Je naprosto nezbytné, aby se tyto finanční prostředky do lesů vrátily a aby financovaly změnu koncepce lesního hospodaření, která se promítne především do změny ve struktuře porostů.

Mohu říct, že náš klub je připraven konstruktivně projednat případnou úpravu platné legislativy, která by umožnila efektivnější spolupráci majitelů lesů a státní správy.
Dovolím si zde rozhodně odmítnout návrhy různých ekologických aktivistů, kteří chtějí řešení této situace ponechat na přirozené lesní obnově. Mohlo by tím dojít k ohrožení lesních pozemků erozí a mohlo by dojít k dalším škodám, které by vznikly ztrátou funkcí lesa.

2018-07-10T20:30:22+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Newsletter

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zapojte se

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0