Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Zpráva od předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!
Zpráva od předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci.
1) Hnutí SPD nebude podporovat plnění požadavku NATO na postupné navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP. Jde v podstatě o dvojnásobek prostředků proti současnému stavu. Hnutí SPD odmítá armádní koncepci drahého a malého expedičního sboru. Taková armáda bude čerpat obrovské prostředky na nákup drahé techniky a přitom nebude schopna delší a účinné obrany území našeho státu. Struktura výzbroje armády svou typovou nekoncepčností připomíná zbrojní jarmark. SPD prosazuje zásadní změnu. Chceme armádu určenou k obraně země, která bude mít profesionální jádro doplněné o široké zálohy připravované v rámci povinného osmitýdenního výcviku. Výcvik budou mladí muži vykonávat v příslušném kraji podle svého bydliště. Požadujeme efektivní přípravu techniky na základě modernizačních programů s plným zapojením domácího průmyslu. Chceme prohlubovat vojenskou spolupráci států V4.
2) SPD ve svém programu připravuje znovuobnovení systému „novomanželské půjčky“. Rodina, kde alespoň jeden z rodičů pracuje a oba jsou trestně bezúhonní, by získala 300 tisíc bezúročné půjčky na dobu 15 let. V případě narození třetího dítěte a při splnění podmínek (pracovní minulost, bezúhonnost a dosavadní dvě děti bez neomluvených hodin ve škole) by rodina půjčku nemusela splácet. SPD chce budovat budoucnost naší země a národa na českých dětech. Považujeme to za investici zajišťující další prosperitu naší země. Pro rodiny s více dětmi chystáme také daňové prázdniny v podobě nulové sazby daně z příjmu fyzických osob pro rodiče. Odmítáme současný systém sociálních dávek, který je výhodný pro nepřizpůsobivé lidi odmítající práci. Vyplácení sociální podpory rodičům pro děti je nutné podmínit pracovní minulostí, bezúhonností a řádnou školní docházkou dětí. Nebudeme brát peníze na sociální dávky nepřizpůsobivým z výdělku těch, kteří řádně pracují a vychovávají děti.
3) SPD odmítá požadavek na placení finanční částky EU za nepřijímané imigranty. Více než 6 milionů korun chce EU za každého odmítnutého migranta. Jde o nehorázné a drzé popření suverenity České republiky. Politici současné a předchozích vlád České republiky nás dostali do horší situace než doba, kdy Česká republika byla satelitem Sovětského svazu. Pokud někdo namítne, že naše životní úroveň není špatná, je třeba připomenout, že je to za cenu obrovského veřejného dluhu. Skutečnost je taková, že probíhá politická a ekonomická destrukce suverenity České republiky. SPD nebude přijímat žádné nelegální migranty a nebude EU nic platit. Navrhujeme referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami naši občané demokraticky rozhodli o své budoucnosti ve své zemi.
4) Výsledek nedávného průzkumu ukázal na významnou podporu, kterou má SPD mezi mladými lidmi, kteří půjdou poprvé k volbám. Jejich podpora nás velice těší a zavazuje. Ukazuje se, že hodně mladých lidí přemýšlí o své budoucnosti a chce mít spokojenou rodinu ve svobodné a demokratické zemi, kterou má smysl chránit. Vyzýváme všechny občany – přijďte k volbám. Nejhorší volbou je nevolit. Podpořte ve volbách program SPD.
Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz/
Zadavatel: SPD; Zhotovitel: SPD; Politické hnutí SPD

Zprávu od předsedy si můžete stáhnout zde: 2017.08.08 Zpráva od předsedy