Zavřít okno

Přihláška pro člena hnutí Svoboda
a přímá demokracie

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci SPD. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům SPD, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.

Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Hnutí. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou uplynutí nejméně dvouleté čekatelské lhůty, po kterou je čekatel registrován v pozici čekatele v registru čekatelů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „čekatel“) a souhlas Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva. Zkrátit či prominout dvouletou čekatelskou lhůtu čekatele může Předsednictvo v odůvodněných případech.

Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Archiv pro štítek: Svoboda a přímá demokracie

Radim Fiala: Teroristé vraždí v Barceloně. Pokud budeme pasivní, budou zítra vraždit v Praze, Brně a dalších našich městech.

Dnes je rovnice jasná, diktát EU žádá přijetí islámských imigrantů a islamizaci. Pokud se to stane, násilí přijde i do naší země. Pouze SPD má odvahu říct jasné NE! Přijďte k volbám a podpořte nás, nejsme extrémisté, chceme jen slušný a bezpečný život pro naše děti. Zadavatel: Radim Fiala, Zhotovitel: Radim Fiala, Politické hnutí SPD…

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a omezení týkající se zákonodárství v České republice.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po politické účasti v ČR následuje omezení týkající se zákonodárství v ČR. Každý zákonodárce, tedy i ten český, je v první řadě ve své činnosti limitován…

číst více
Radim Fiala: Ve Francii se opět vraždí automobilem. Žádná brzdná dráha, tedy jasný úmysl najet do lidí.

Už nás informují, že to udělal depresivní sebevrah nebo narkoman. Je třeba zakrýt podstatu věci. Do zemí, kde se pomocí imigrace realizuje multikulturní experiment EU, přišlo násilí a vraždění lidí. Program SPD je jednoduchý! Nechceme to v České republice. Zadavatel: Radim Fiala, Zhotovitel: Radim Fiala, Politické hnutí SPD Foto: UK CENTER HQ‏

číst více
Radek Rozvoral: Spravedlnost pro každého.

Lidem v naší zemi chybí pocit, že se měří všem stejným metrem a že spravedlnost platí pro každého občana. Do očí se nám smějí korupčníci a tuneláři. Jejich trestní kauzy připomínají parodie. Slušní lidé pracují za nízké mzdy, nebo mají nízké důchody, jsou vystaveni aroganci úřadů, podvodům lichvářů a nemohou se účinně dovolat svých práv….

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a politická účast v České republice.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po budoucnosti přímé demokracie v ČR – mladí lidé následuje politická účast v ČR. Ve všech postkomunistických zemích byl přechod z nedemokratického režimu doprovázen zvýšenou politickou…

číst více
Radek Rozvoral: Konec diktátu EU. Odejdeme po anglicku.

Česká republika není suverénní zemí. Naše země je podřízena diktátu Evropské unie. Evropská unie určuje, jaké zákony v naší zemi budou platit, a naše právo je podřízeno právu evropskému. Nemůžeme samostatně rozhodovat o legálním držení zbraní, výrobě potravin, nebo energie. Už je Evropskou unií rozhodnuto o prosazování volebního práva cizinců, přijetí eura, a Evropská unie…

číst více
Radim Fiala: Přes 22 procent občanů Německa tvoří imigranti a dramaticky roste podíl imigrantů z islámských zemí.

Německo se mění a multikulturní fanatici jásají a Němci bázlivě tleskají vlastní zkáze.Žádný multikulturní ráj nebude.Je už pouze otázka času,kdy se Německo propadne do násilí a problémů,které si dnešní Němci ani neumí představit Tohle nové Německo bude nebezpečné i svému okolí.Bude šířit a už šíří nenávistnou multikulturní ideologii, stejně nebezpečnou jako nacismus. Ve své podstatě…

číst více
Radim Fiala: Kde chybí argumenty nastupují lži. Součástí kampaně vedené proti SPD jsou dnes lživé informace, které naši protivníci šíří.

Mají hrůzu z toho, že lidé podpoří náš program. Přišli by o své zisky z rozkrádání a ničení této země a zlobili by se jejich protektoři v Bruselu, kteří z nás chtějí udělat multikulturní montovnu EU. Nenechte se obelhat, přijďte k volbám a podpořte SPD.

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a její budoucnost v České republice – mladí lidé.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po institucích přímé demokracie v ČR následuje její budoucnost v ČR – mladí lidé. Politický systém České republiky je založen na nepřímé demokracii, pročež jsou čeští…

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a její instituce v České republice.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po vzestupu přímé demokracie v ČR následují její instituce v ČR. Česká republika je zastupitelskou demokracií, ve které občané volí zástupce do obou komor Parlamentu (do dolní komory…

číst více