Zavřít okno

Přihláška pro člena hnutí Svoboda
a přímá demokracie

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci SPD. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům SPD, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.

Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Hnutí. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou uplynutí nejméně dvouleté čekatelské lhůty, po kterou je čekatel registrován v pozici čekatele v registru čekatelů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „čekatel“) a souhlas Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva. Zkrátit či prominout dvouletou čekatelskou lhůtu čekatele může Předsednictvo v odůvodněných případech.

Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Archiv pro štítek: přímá demokracie

Radek Rozvoral: Přímá demokracie a problém pro ekonomiku?

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po důležité debatě o možnostech a omezeních následuje problém pro ekonomiku? Směrem ke zkáze… „Přímá demokracie a obzvláště referendum, zničí švýcarskou ekonomiku,“ prohlásil ekonom Walter Wittmann…

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a důležitá debata o možnostech a omezeních.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po nastavení její platnosti následuje důležitá debata o možnostech a omezeních. Kontroverzní občanské iniciativy Od roku 2004 bylo několik občanských iniciativ kritizováno za to, že nejsou…

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a nastavení její platnosti.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po její podobě jako rostoucím faktoru úspěchu následuje nastavení její platnosti. Ve Švýcarsku parlament rozhoduje, zda předložená iniciativa bude prohlášena za platnou a tudíž postoupena k…

číst více
Radek Rozvoral: Hnutí SPD prosazuje radikální změnu politického systému!

Přímá demokracie, referendum, osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků a jejich odvolatelnost je jediná cesta z politické krize všech koaličních vlád. Chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou demokracii, referendum a odvolatelnost politiků. Budeme prosazovat uzákonění širokého referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů. Občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se…

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a její podoba jako rozhodující faktor úspěchu.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po globálním výhledu na vývoj přímé demokracie následuje její podoba jako rostoucí faktor úspěchu. Nejlepší podoba institucí přímé demokracie je otázka, která je předmětem debat nejen ve Švýcarsku, ale v každé zemi, která řeší…

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a globální výhled na její vývoj.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po rostoucím využití občanské iniciativy následuje globální výhled na vývoj přímé demokracie. Politická práva jsou na vzestupu. Před 39 lety bylo na celém světě pouze 44…

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a rostoucí využití občanské iniciativy.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po pravdě o švýcarské volební účasti následuje rostoucí využití občanské iniciativy. Po zavedení federální občanské iniciativy v roce 1891 bylo během první dekády realizováno pouze pět…

číst více
Radek Rozvoral: Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie!

Chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou demokracii, referendum a odvolatelnost politiků. Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení…

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a pravda o švýcarské volební účasti.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po švýcarských lidových hlasování následuje pravda o švýcarské volební účasti. Ve většině mezinárodních srovnání politické účasti obsazuje Švýcarsko spodní příčky žebříčků. Podobně jako v USA se…

číst více
Radek Rozvoral: Přímá demokracie a švýcarská lidová hlasování.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po 100 let vylaďování následují švýcarská lidová hlasování. Jak často Švýcaři hlasují? V průměru je švýcarský volič povolán k volební urně čtyřikrát za rok. Počet důležitých…

číst více