Zavřít okno

Přihláška pro člena hnutí Svoboda
a přímá demokracie

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci SPD. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům SPD, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.

Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Hnutí. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou uplynutí nejméně dvouleté čekatelské lhůty, po kterou je čekatel registrován v pozici čekatele v registru čekatelů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „čekatel“) a souhlas Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva. Zkrátit či prominout dvouletou čekatelskou lhůtu čekatele může Předsednictvo v odůvodněných případech.

Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Radim Fiala: Ve Francii byli včera v centru Paříže zabíjení policisté.

Útok spáchal francouzský muslim, který se hlásí k Islámskému státu. Podobné útoky budou pokračovat všude tam, kde vznikla pátá kolona obyvatelstva hlásícího se k radikálnímu islámu. Hnutí SPD jasně říká: žádné takové páté kolony v České republice nechceme a nedovolíme. Pokud nechcete, aby se takto střílelo do lidí na Václavském náměstí nebo na Karlově mostě, přijďte k volbám a podpořte SPD!
Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz
Autor fotografie: Slavko Sereda Shutterstock