Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Radim Fiala: Necenzurované informace od SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1.) SPD považuje výsledek právě uskutečněného summitu v kontextu dohody EU s Velkou Británií o některých výjimkách za nesystémové řešení, které zcela popírá rovnost jednotlivých členů EU a rovné podmínky pro všechny členské země. Systém schválení tzv. „indexace“ různých rodinných benefitů vyplácených jednotlivými státy EU našim občanům, kteří mají trvalý pracovní poměr na jejich území, a jejich rodinným příslušníkům, považujeme za diskriminační vůči občanům ČR a státům V4 a staví občany těchto států na úroveň států 2. kategorie. Prosazujeme, aby každý bral dávky ve své domovské zemi, ze které pochází. Pokud vláda ČR přistoupila na tento model, potom by měla recipročně takto přistupovat k ostatním státům EU a jejich občanům, kteří mají na našem území uzavřenou řádnou pracovní smlouvu. Tato nerovnost je jedním z dalších důvodů k vypsání referenda o vystoupení z EU.

2.) SPD nesouhlasí s navrhovanými opatřeními EU tak, jak je deklaroval předseda Evropské komise Juncker. Navrhovaná spolupráce s Tureckem, za kterou budou státy Evropské unie platit Turecku, je projevem slabosti a ustupování Turecku. Nepřinese žádné řešení a nezastaví nelegální imigraci.

3.) Předsednictvo hnutí požaduje rozhodné kroky k ochraně české hranice. Požadujeme, aby česká vláda veřejně vyhlásila, že nebude přijímat žádné nelegální islámské imigranty. Pokud vláda tuto odvahu nemá, nechť podá demisi.

4.) SPD se ostře ohrazuje proti obsahu tiskové zprávy zastupitelstva obce Smilovice ze dne 19. 2. 2016 ohledně informací v otázce narušení průběhu veřejného jednání zastupitelstva obce Smilovice dne 15. 2. 2016 členy SPD. Účast členů SPD na tomto jednání byla soukromá, spořádaná a byla výhradně na základě požadavku obyvatel obce Smilovice v souvislosti s obavami o svou bezpečnost. Zásadní nedostatek hnutí SPD vidí v důsledku neinformovanosti obyvatel obce v dostatečném předstihu o příjezdu skupiny iráckých křesťanů do střediska Karmel ze strany zastupitelstva obce Smilovice. Požadavek, aby se lidé vyjádřili a rozhodovali v těchto věcech je logický, demokratický a přirozený. Státní orgány, neziskové organizace a v tomto případě i vedení obce Smilovice, jedná s vlastními občany jako s nevolníky. Předsednictvo hnutí považuje postup členů SPD za naprosto správný a navržené znění petice požadující referendum za projev demokracie a respektu k názoru občanů. Lži médií a místostarosty obce jsou pouze ubohým pokusem diskreditovat naše hnutí.

5.) Předsednictvo SPD zásadně nesouhlasí s vysláním 100 českých vojáků na hranice NATO a Ruska. Vyslání stovky vojáků nemá žádný bezpečnostní význam. Jde ovšem o vytvoření situace, která může vtáhnout Českou republiku do ozbrojeného konfliktu. Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie se domnívá, že neexistuje žádné nebezpečí ruské agrese směrem ke státům NATO. Zásadním nebezpečím pro Českou republiku je realizace nelegální imigrace, islamizace a vytvoření multikulturního evropského superstátu.

6.) Předsednictvo SPD považuje za naprosto nepřijatelné prosazování plánu německé vlády plošně v rámci Evropské unie omezit platby hotovými penězi. Realizací tohoto plánu se občan stane nevolníkem bank a ve svém důsledku to znamená likvidaci peněz jako základu osobního vlastnictví a osobní svobody. Tento plán má souvislost s realizací elektronické evidence tržeb (EET) a jde o zásadní útok na svobodu občanů. Hnutí SPD považuje za nutné vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. Evropská unie se zcela jasně přeměňuje v totalitní systém.

7.) Hnutí SPD ukládá poslancům hnutí jednoznačně vystoupit na půdě Poslanecké sněmovny proti jakémukoliv pokusu omezit právo občanů legálně nabývat a držet zbraň. Návrh, který připravuje současná vláda, je nepřijatelný a omezuje základní práva našich občanů.
Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz

Zveřejnil(a) Radim Fiala – SPD dne 23. únor 2016

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1.) SPD považuje výsledek právě uskutečněného summitu v kontextu dohody EU s Velkou Británií o některých výjimkách za nesystémové řešení, které zcela popírá rovnost jednotlivých členů EU a rovné podmínky pro všechny členské země. Systém schválení tzv. „indexace“ různých rodinných benefitů vyplácených jednotlivými státy EU našim občanům, kteří mají trvalý pracovní poměr na jejich území, a jejich rodinným příslušníkům, považujeme za diskriminační vůči občanům ČR a státům V4 a staví občany těchto států na úroveň států 2. kategorie. Prosazujeme, aby každý bral dávky ve své domovské zemi, ze které pochází. Pokud vláda ČR přistoupila na tento model, potom by měla recipročně takto přistupovat k ostatním státům EU a jejich občanům, kteří mají na našem území uzavřenou řádnou pracovní smlouvu. Tato nerovnost je jedním z dalších důvodů k vypsání referenda o vystoupení z EU.

2.) SPD nesouhlasí s navrhovanými opatřeními EU tak, jak je deklaroval předseda Evropské komise Juncker. Navrhovaná spolupráce s Tureckem, za kterou budou státy Evropské unie platit Turecku, je projevem slabosti a ustupování Turecku. Nepřinese žádné řešení a nezastaví nelegální imigraci.

3.) Předsednictvo hnutí požaduje rozhodné kroky k ochraně české hranice. Požadujeme, aby česká vláda veřejně vyhlásila, že nebude přijímat žádné nelegální islámské imigranty. Pokud vláda tuto odvahu nemá, nechť podá demisi.

4.) SPD se ostře ohrazuje proti obsahu tiskové zprávy zastupitelstva obce Smilovice ze dne 19. 2. 2016 ohledně informací v otázce narušení průběhu veřejného jednání zastupitelstva obce Smilovice dne 15. 2. 2016 členy SPD. Účast členů SPD na tomto jednání byla soukromá, spořádaná a byla výhradně na základě požadavku obyvatel obce Smilovice v souvislosti s obavami o svou bezpečnost. Zásadní nedostatek hnutí SPD vidí v důsledku neinformovanosti obyvatel obce v dostatečném předstihu o příjezdu skupiny iráckých křesťanů do střediska Karmel ze strany zastupitelstva obce Smilovice. Požadavek, aby se lidé vyjádřili a rozhodovali v těchto věcech je logický, demokratický a přirozený. Státní orgány, neziskové organizace a v tomto případě i vedení obce Smilovice, jedná s vlastními občany jako s nevolníky. Předsednictvo hnutí považuje postup členů SPD za naprosto správný a navržené znění petice požadující referendum za projev demokracie a respektu k názoru občanů. Lži médií a místostarosty obce jsou pouze ubohým pokusem diskreditovat naše hnutí.

5.) Předsednictvo SPD zásadně nesouhlasí s vysláním 100 českých vojáků na hranice NATO a Ruska. Vyslání stovky vojáků nemá žádný bezpečnostní význam. Jde ovšem o vytvoření situace, která může vtáhnout Českou republiku do ozbrojeného konfliktu. Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie se domnívá, že neexistuje žádné nebezpečí ruské agrese směrem ke státům NATO. Zásadním nebezpečím pro Českou republiku je realizace nelegální imigrace, islamizace a vytvoření multikulturního evropského superstátu.

6.) Předsednictvo SPD považuje za naprosto nepřijatelné prosazování plánu německé vlády plošně v rámci Evropské unie omezit platby hotovými penězi. Realizací tohoto plánu se občan stane nevolníkem bank a ve svém důsledku to znamená likvidaci peněz jako základu osobního vlastnictví a osobní svobody. Tento plán má souvislost s realizací elektronické evidence tržeb (EET) a jde o zásadní útok na svobodu občanů. Hnutí SPD považuje za nutné vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. Evropská unie se zcela jasně přeměňuje v totalitní systém.

7.) Hnutí SPD ukládá poslancům hnutí jednoznačně vystoupit na půdě Poslanecké sněmovny proti jakémukoliv pokusu omezit právo občanů legálně nabývat a držet zbraň. Návrh, který připravuje současná vláda, je nepřijatelný a omezuje základní práva našich občanů.
Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz