Zavřít okno

Přihláška pro člena hnutí Svoboda
a přímá demokracie

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci SPD. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům SPD, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.

Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Hnutí. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou uplynutí nejméně dvouleté čekatelské lhůty, po kterou je čekatel registrován v pozici čekatele v registru čekatelů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „čekatel“) a souhlas Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva. Zkrátit či prominout dvouletou čekatelskou lhůtu čekatele může Předsednictvo v odůvodněných případech.

Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Radek Rozvoral: Přímá demokracie a referendum – předání moci lidem.


Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po hledání příznivců k občanské iniciativě následuje referendum – předání moci lidem.

Občanská iniciativa na federální úrovni může být uplatňována pouze ve vztahu k ústavním dodatkům; občané však mají poslední slovo rovněž při schvalování federálních zákonů přijímaných švýcarským parlamentem, pokud o to do sto dní od publikování zákona požádá nejméně 50.000 občanů. Jelikož se parlament snaží vyhnout možnosti vetování zákonů veřejností, musí být politické strany od samého začátku velmi vnímavé a otevřené vůči zájmům občanů. Používaná právní terminologie navíc musí být jasně srozumitelná ve všech úředních jazycích. Pokud politici odvedou dobrou práci, lze se lidovému referendu většinou vyhnout. Ve skutečnosti méně než jeden z deseti federálních zákonů přijatých parlamentem je podroben lidovému hlasování.

Příklad:
8. června 2007 Federální rada předložila parlamentu návrh na zavedení strojově čitelných biometrických pasů. Obě komory návrh schválily a začátkem roku 2008 navrhly a schválily zákon.

Levicové i pravicové skupiny uspořádaly proti tomuto rozhodnutí lidové referendum. Obávaly se, že biometrické pasy budou obsahovat příliš citlivé informace a shromáždily dostatek podpisů k tomu, aby konečné rozhodnutí mohli přijmout občané.

17. května 2009 byl nový zákon velmi těsnou většinou hlasů (50,1%) schválen. Ve 14 kantonech byla většina proti zákonu. Ke schválení federálních zákonů však není vyžadována dvojitá většina jako v případě dodatků k ústavě. Od roku 2010 tak Švýcarsko vydává nové moderní pasy.

Přímá demokracie je velké téma a žít se s ní budeme muset chtě nechtě naučit, jak u nás, tak v celé Evropě, jelikož ona jediná je východiskem z politicko-bruselské krize. Je jedním z nejdůležitějších politických témat, které prosazuje hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), jelikož dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou, přímo volit a odvolávat politiky a zaručuje vymahatelnou odpovědnost politiků či soudců. Tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém.

Zdroj referendum – předání moci lidem: FDFA Presence Switzerland