Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Radek Rozvoral: Přímá demokracie a politická účast v České republice.


Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po budoucnosti přímé demokracie v ČR – mladí lidé následuje politická účast v ČR.

Ve všech postkomunistických zemích byl přechod z nedemokratického režimu doprovázen zvýšenou politickou účastí občanů ve věcech veřejných, přesto je celkový počet ve srovnání s demokraciemi západní Evropy na nižším procentu. Politickou účast vykonávají občané v České republice především prostřednictvím voleb. Účast ve volbách není pro občany povinná. Největší volební účast pravidelně zaznamenávají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se ale od sametové revoluce postupně snižuje a v posledních volbách roku 2013 dosáhla úrovně 59,5% oprávněných voličů oproti 62,6% v roce 2010 a 64,5% v roce 2006. Prvních přímých voleb prezidenta republiky se v roce 2013 zúčastnilo 60,2% voličů. Nejméně voličů se naopak účastní voleb do Senátu Parlamentu ČR a do Evropského parlamentu. V posledních volbách do krajských zastupitelstev byla zaznamenána volební účast 34,6%.

Co se týče ostatních forem účasti na politickém životě, sledují čeští občané zejména politické diskuze v rozhlase a televizi, v menší míře se účastní politických mítinků a v ještě menší míře se stávají aktivními členy jednotlivých politických stran. Největšího významu, především mezi mladými občany, nabývá účast na politickém životě prostřednictvím sociálních sítí, kde se občané srocují ve skupinách. Mnoho aktivit, které se dostanou do povědomí široké veřejnosti, vzniklo právě prostřednictvím internetu, což je dáno velkým rozvojem internetové sítě v České republice.

Stručně řečeno: Čím více se lidé mohou podílet na zákonodárství a ovlivňovat politické dění přímou formou, tím více jsou informováni a tím větší je jejich účast.

Přímá demokracie je velké téma a žít se s ní budeme muset chtě nechtě naučit, jak u nás, tak v celé Evropě, jelikož ona jediná je východiskem z politicko-bruselské krize. Je jedním z nejdůležitějších politických témat, které prosazuje hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), jelikož dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou, přímo volit a odvolávat politiky a zaručuje vymahatelnou odpovědnost politiků či soudců. Tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém.

Zdroj politická účast v České republice: FDFA Presence Switzerland