Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Radek Rozvoral: Přímá demokracie a návrh občanské iniciativy.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po novém modelu státní správy následuje návrh občanské iniciativy.

Představte si, že nejste spokojeni s určitou situací ve svém životě, například máte pocit, že platíte příliš mnoho za veřejnou dopravu. Myslíte si, že každý daňový poplatník by měl mít právo používat systém veřejné dopravy zdarma. Proto chcete zahájit občanskou iniciativu. Ve Švýcarsku by mohl příběh pokračovat následovně:

Musíte založit iniciativní výbor, abyste mohli svoji iniciativu zaregistrovat u Federálního kancléřství a proto požádáte několik přátel, zda by vaši myšlenku nepodpořili. Ve výboru musíte mít nejméně šest dalších kolegů. Potom kontaktuje Federální kancléřství, které vám vydá pokyny k vypracování nového dodatku k ústavě o principech financování veřejné dopravy. Navržený článek pak zaregistrujete ve všech čtyřech úředních jazycích a po formálním zveřejnění textu ve Federálním věstníku (Federal Gazette) můžete začít sbírat podpisy.

Nyní máte 18 měsíců na to, abyste našli nejméně 100.000 zastánců vaší myšlenky. Vyžaduje to obrovské úsilí z hlediska komunikace a také nějaké peníze. Jako součást iniciativního výboru budete odpovídat za odeslání všech formulářů s podpisy obecním správním úřadům, které musí ověřit jejich pravost.

Je možné, že budete potřebovat nejméně 110.000 podpisů, abyste se dostali přes stanovenou hranici 100.000 ověřených vyjádření podpory. Nakonec urny se všemi podpisy odevzdáte Federálnímu kancléřství. Od této chvíle je vaše iniciativa oficiální federální záležitostí!

Přímá demokracie je velké téma a žít se s ní budeme muset chtě nechtě naučit, jak u nás, tak v celé Evropě, jelikož ona jediná je východiskem z politicko-bruselské krize. Je jedním z nejdůležitějších politických témat, které prosazuje hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), jelikož dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou, přímo volit a odvolávat politiky a zaručuje vymahatelnou odpovědnost politiků či soudců. Tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém.

Zdroj návrh občanské iniciativy: FDFA Presence Switzerland