Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Radek Rozvoral: Přímá demokracie a její historické začátky.


Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit.

Myšlenka účasti veřejnosti na veřejné správě byla po tisíce let zdrojem fascinace a důvodem četných bojů o moc. Krok za krokem však byla tato myšlenka proměňována ve skutečnost a „lid“ získával reálnou možnost promlouvat do veřejných záležitostí. Během této doby se značně rozvinuly základní představy o tom, co znamená „demokracie“. Ve starověku demokracie znamenala jednoduše shromáždění, kde občané mohli vést diskuse a rozhodovat o veřejných záležitostech. Jako místo, kde se demokracie (vláda lidu) zrodila, jsou často označovány starověké Atény. Právě zde byl v roce 594 před naším letopočtem zaveden princip rovnosti práv a zlepšen přístup lidí k moci. Účast na veřejném životě a právo vykonávat úřední funkci byly poprvé dostupné pro širší vrstvy populace. Z této počáteční formy demokracie však stále byla vyloučena většina lidí, jako ženy a otroci a ve skutečnosti celá vládní struktura té doby byla založena na otrokářském systému, který elitě umožňoval účastnit se shromáždění.

Nástupem významných politických teoretiků, státníků a filosofů (Perikles, Sokrates, Platón a Aristoteles), kteří přispěli k rozvoji klíčových koncepcí demokracie, jako je konstitucionalismus (vláda lidu prostřednictvím demokratické ústavy) a potřeba veřejných debat před přijetím rozhodnutí se tyto nadčasové myšlenky začaly rozvíjet a dodnes stále ovlivňují snahy směřující k demokratizaci. Jelikož se však nepodařilo vytvořit dokonalý systém, demokracie zůstala nedokončenou cestou.

Přímá demokracie je velké téma a žít se s ní budeme muset chtě nechtě naučit, jak u nás, tak v celé Evropě, jelikož ona jediná je východiskem z politicko-bruselské krize. Je jedním z nejdůležitějších politických témat, které prosazuje hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), jelikož dává možnost všem občanům vyjádřit svou vůli nad jakoukoli otázkou, přímo volit a odvolávat politiky a zaručuje vymahatelnou odpovědnost politiků či soudců. Tím se z ní stává nejspravedlivější a nejdemokratičtější politický systém.

Zdroj historických začátků: FDFA Presence Switzerland