Zavřít okno

Přihláška pro člena hnutí Svoboda
a přímá demokracie

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci SPD. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům SPD, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.

Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Hnutí. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou uplynutí nejméně dvouleté čekatelské lhůty, po kterou je čekatel registrován v pozici čekatele v registru čekatelů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „čekatel“) a souhlas Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva. Zkrátit či prominout dvouletou čekatelskou lhůtu čekatele může Předsednictvo v odůvodněných případech.

Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Politická stanoviska SPD pro tento týden

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!
1.) Předsednictvo SPD v souvislosti s velikonočními svátky upozorňuje na narůstající počet útoků proti křesťanům v Africe a na Blízkém a Středním východě. Viníkem těchto útoků je narůstající agresivita islámu. Tyto útoky probíhají za lhostejného mlčení vlád tak zvaného západního světa. Hnutí SPD proto prosazuje zákaz šíření a propagace džihádu a práva šaría v České republice.
2.) Hnutí SPD považuje propuštění lobbisty Dalíka z důvodu procesních chyb za další důkaz katastrofálního stavu úrovně spravedlnosti v České republice. V případě lobbisty Dalíka, exhejtmana Ratha a dalších existují pouze dvě vysvětlení: buď jsou policie, státní zastupitelstvo a soudnictví ve stavu naprosté neschopnosti a diletantismu, nebo jde o totálně zkorumpované kauzy. V naší zemi potřebujeme prosadit stav, kdy spravedlnost platí pro každého občana. Přijďte na podzim k volbám a podpořte naše hnutí!
3.) Hnutí SPD považuje politickou situaci v Jihočeském kraji za ukázku zkorumpovaných poměrů v české politice. Hnutí SPD považuje za zásadní prošetření trestněprávní odpovědnosti politiků v Jihočeském kraji a znovu opakujeme náš zásadní programový požadavek na prosazení přímé volby a odvolatelnosti politiků.
4.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie nepovažuje výsledek referenda v Turecku za překvapivý, ani za zásadní moment. V Turecku nikdy žádná demokracie nebyla, není a nebude. Demokracie našeho typu je v islámském světě nemožná. Minulé snahy o vstup Turecka do Evropské unie byly pouze výrazem agonie zkrachovalého projektu evropské integrace. Současný autoritativní turecký režim díky svému členství v NATO zásadním způsobem zpochybňuje úlohu této organizace při obraně demokracie.
Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz

Politická stanoviska SPD si můžete stáhnout zde: 2017.04.18 Politické usnesení SPD