Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

NEPRAVDY O EVROPSKÉ UNII

2015-10-07_171020„Všechny vyspělé státy Evropy jsou v EU!“ V EU není Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a svou přihlášku si nedávno stáhl i Island. Občané Velké Británie v referendu rozhodli o vystoupení své země z EU.

„Odpůrci EU jsou v zemích EU extrémistickou menšinou!“ V programu řady silných politických stran Evropy (Francie, Maďarska, Rakouska, Itálie a dalších) je zásadní revize evropské integrace. V Německu proti EU demonstrují desetitisíce lidí. Není to extremizmus, hnutí SPD není ve svém postoji samo.

„Přijdeme o dotace z Bruselu!“ Na dotace odvádíme peníze z ČR do rozpočtu EU. Zatím platíme méně, než dostáváme, ale hodně z „evropských“ peněz jde na zcela nesmyslné projekty. Na imigranty, nepřizpůsobivé občany, semináře o ničem, kongresové hotely pro nikoho, likvidaci cukrovarů, zatravnění, solární panely na polích a bioplynové elektrárny na obilí. Aby toho nebylo málo, blíží se čas, kdy budeme platit více než dostávat. Platit Rumunsku, Bulharsku a Chorvatsku, možná Ukrajině a Turecku a určitě předraženému Evropskému parlamentu, eurokomisařům a euro-úředníkům.

„Díky EU máme pracovní místa!“ Naše pracovní místa ohrožuje politika EU a USA. Vyvolávají krize bezpečnostní, finanční i migrační. Právě miliony nelegálních imigrantů budou znamenat zásadní ohrožení naší křehké životní úrovně. Křehké proto, že je opřena o obrovský státní dluh.

„Vystoupením z EU přijdeme o výhody volného pohybu osob.“ Tyto výhody jsou dány jinými smlouvami, jejichž součásti můžeme být, aniž bychom byli členským státem unie. Příkladem je Schengen, jehož výhody využívají Norsko a Švýcarsko, ačkoliv nejsou členskými zeměmi EU a jehož součásti nejsou Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko, ačkoliv jsou v EU.

„Ale kdo zajistí naše bezpečí a naší budoucnost?“ Právě v zájmu naší bezpečnosti musíme zásadně změnit pravidla spolupráce evropských národů. Nechceme izolaci, ale jsme proti bruselskému diktátu. Nevyhnutelná islamizace se v důsledku příchodu ilegálních imigrantů do Evropy dotkne bezpečnosti nás všech. Riziko terorizmu a zdravotní rizika jsou nepřijatelně velké.

„Potřebujeme imigranty jako pracovní sílu pro vymírající Evropské země?“
Nepotřebujeme, podpořme naše mladé rodiny a ty budou mít děti, podpořme jejich důvěru v budoucnost naší země.

„EU ale zajišťuje svobodný trh!“ Nezajišťuje, právě naopak! Trh je stále více regulován a podnikatelé se stávají závislými na dotacích. Na dnešním pokřiveném trhu vítězí ti, kteří získají dotace a ne ti, kteří jsou nejlepší.

„EU je garantem naší svobody!“ Probíhající islamizace a multikulturalizace bude znamenat zásadní změnu našeho života. Již dochází k omezování svobody slova, pozitivní diskriminaci nepřizpůsobivých, regulacím, kontrole a diskriminaci slušných a pracovitých lidí. V blízké budoucnosti svoboda zmizí úplně. Islám a svoboda, tak jak ji známe, jsou neslučitelné.