Zavřít okno

Přihláška pro člena hnutí Svoboda
a přímá demokracie

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci SPD. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům SPD, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.

Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Hnutí. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou uplynutí nejméně dvouleté čekatelské lhůty, po kterou je čekatel registrován v pozici čekatele v registru čekatelů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „čekatel“) a souhlas Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí Předsednictva. Zkrátit či prominout dvouletou čekatelskou lhůtu čekatele může Předsednictvo v odůvodněných případech.

Svoboda a přímá demokracie

Vlastenecké hnutí za národní zájmy a vymahatelnou odpovědnost politiků

Ke stažení

Volební grafika 2017

Přelepka Zadavatel SPD, Zhotovitel SPD, Politické hnutí SPD

Billboard EU ODEJDEME PO ANGLICKU

Billboard NE ISLÁMU, NE TERORISTŮM

Billboard ODVAHA ŘÍKAT PRAVDU

Billboard SPRAVEDLNOST PRO KAŽDÉHO OBČANA

Smartboard 6000×3000 EU ODEJDEME PO ANGLICKU

Smartboard 6000×3000 NE ISLÁMU, NE TERORISTŮM

Smartboard 6000×3000 ODVAHA ŘÍKAT PRAVDU

Smartboard 6000×3000 SPRAVEDLNOST PRO KAŽDÉHO OBČANA

Bigboard 9600×3600 EU ODEJDEME PO ANGLICKU

Bigboard 9600×3600 NE ISLÁMU, NE TERORISTŮM

Bigboard 9600×3600 ODVAHA ŘÍKAT PRAVDU

Bigboard 9600×3600 SPRAVEDLNOST PRO KAŽDÉHO OBČANA

Plakát A2 EU ODEJDEME PO ANGLICKU

Plakát A2 NE ISLÁMU, NE TERORISTŮM

Plakát A2 ODVAHA ŘÍKAT PRAVDU

Plakát A2 SPRAVEDLNOST PRO KAŽDÉHO OBČANA

Banner (plachta) 120×80 NE ISLÁMU, NE TERORISTŮM

Banner (plachta) 120×80 ODVAHA ŘÍKAT PRAVDU

Banner (plachta) 120×80 SPRAVEDLNOST PRO KAŽDÉHO OBČANA

Banner (plachta) 120×80 EU ODEJDEME PO ANGLICKU

Banner (plachta) 400×200 ODVAHA ŘÍKAT PRAVDU

Banner (plachta) 400×200 SPRAVEDLNOST PRO KAŽDÉHO OBČANA

Banner (plachta) 400×200 NE ISLÁMU, NE TERORISTŮM

Banner (plachta) 400×200 EU ODEJDEME PO ANGLICKU

Petiční stánek EU ODEJDEME PO ANGLICKU – bez okrajů

Petiční stánek EU ODEJDEME PO ANGLICKU – s okraji

Petiční stánek NE ISLÁMU, NE TERORISTŮM – bez okrajů

Petiční stánek NE ISLÁMU, NE TERORISTŮM – s okraji

Samolépka na auto EU ODEJDEME PO ANGLICKU – verze bez vlajky

Samolépka na auto EU ODEJDEME PO ANGLICKU

Samolépka na auto NE ISLÁMU, NE TERORISMU

Samolépka na auto ODVAHA ŘÍKAT PRAVDU

Samolépka na auto SPRAVEDLNOST PRO KAŽDÉHO OBČANA


Stanovy hnutí SPD – Tomio Okamura

Petice proti zavedení eura v ČR – zašlete prosím podepsané archy na adresu Tomio Okamura Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana.

Petice proti přijímání nelegálních imigrantů na území ČR – zašlete prosím podepsané archy na adresu Tomio Okamura Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana.

Petice proti množírnám – zašlete prosím podepsané archy na adresu Tomio Okamura Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana.

Petice za přímou volbu ředitele České televize –  zašlete prosím podepsané archy na adresu Tomio Okamura Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana.

Petice za zrušení poplatků České televizi pro seniory a zdravotně a tělesně postižené občany – zašlete prosím podepsané archy na adresu Tomio Okamura Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana.

Petice za referendum o vystoupení z Evropské unie  – zašlete prosím podepsané archy na adresu Tomio Okamura Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana.

Petice proti imigrantům v Havířově – zašlete prosím podepsané archy na adresu Krajský zastupitel SPD Mgr. Lubomír Volný, Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, 28.října 117 Ostrava 702 18

Výzva RESIDOMO  – zašlete prosím podepsané archy na adresu Krajský zastupitel SPD Mgr. Lubomír Volný, Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, 28.října 117 Ostrava 702 18

SPD darovací smlouva – VZOR fyzická osoba

SPD darovací smlouva – VZOR právnická osoba

Aplikace SPD pro android 

Loga SPD ve formátu PDF

Loga SPD ve formátu ai

Loga SPD ve formátu eps

Přihláška na člena čekatele SPD

Usnesení Ustavující konference SPD

Usnesení 1. ideové konference SPD

Výroční finanční zpráva 2015

Výroční finanční zpráva 2016

Technické charakteristiky grafiky SPD:

font:

Myriad Pro Bold

barvy:

modrá
rgb 1D70B7
cmyk 85/50/0/0

červená
rgb E30513
cmyk 0/100/100/0

šedá
rgb 9D9C9C
cmyk 0/0/0/50

bílá
rgb FFFFFF
cmyk 0/0/0/0

 

 

 

spd_002

Malé logo SPD

Logo 1

Středně velké logo SPD

Logo 2

Velké logo SPD